Geef feedback op de website

Kerstmorgen 25 december 2018.

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: dinsdag 25 december, 10:00

Ds. J. Rinzema, Laren

Orgelmuziek
Vanaf 9.45 uur Samenzang
Gezang 26: 1 en 3
Gezang 139: komt, verwondert u hier mensen
Zingen ‘Nu zijt wellekome’

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Proclamatie kerstmorgen
Intochtslied Gezang 138 ‘Komt allen tezamen’

Gebed
Lezing van het Kerstevangelie Lukas 2 vers 1 – 20
Zingen: Er is een kindeke geboren op aard

Toneelstukje
Zingen ‘Stille nacht’

Preek ‘Leven als die herders’
Zingen Gloria in Excelsis Deo

Collecte
Gebeden:Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed
Onze Vader

Slotlied: Hoor! De Englen zingen d’eer
Kinderen komen naar voren
Zingen ‘Midden in de Winternacht’
Zegen: Allen: AMEN

Samenzang ’Ere zij God’ (staande)

Ere zij God, ere zij God
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in de Hoge
Ere zij God in de Hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen,
in de mensen, een welbehagen,
in de mensen, een welbehagen,
een welbehagen!
Ere zij God, ere zij God
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen

Lengte 1 uur 9 min 36 sec
=>Download (32 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (74)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 4. 3 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 7. 6 private huwelijk   25 mei 12:30

 8. 7 private herdenkings-bijeenkomst diversen 19 mei 15:00

 9. 8 Kerkdienst. 19 mei 2019 Ds. K. Vos, Naarden 19 mei 10:00

 10. 9 Kerkdienst De heer Boers 12 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht 05 mei 10:00