Geef feedback op de website

Kerstmorgen 25 december 2018.

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: dinsdag 25 december, 10:00

Ds. J. Rinzema, Laren

Orgelmuziek
Vanaf 9.45 uur Samenzang
Gezang 26: 1 en 3
Gezang 139: komt, verwondert u hier mensen
Zingen ‘Nu zijt wellekome’

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Proclamatie kerstmorgen
Intochtslied Gezang 138 ‘Komt allen tezamen’

Gebed
Lezing van het Kerstevangelie Lukas 2 vers 1 – 20
Zingen: Er is een kindeke geboren op aard

Toneelstukje
Zingen ‘Stille nacht’

Preek ‘Leven als die herders’
Zingen Gloria in Excelsis Deo

Collecte
Gebeden:Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed
Onze Vader

Slotlied: Hoor! De Englen zingen d’eer
Kinderen komen naar voren
Zingen ‘Midden in de Winternacht’
Zegen: Allen: AMEN

Samenzang ’Ere zij God’ (staande)

Ere zij God, ere zij God
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in de Hoge
Ere zij God in de Hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen,
in de mensen, een welbehagen,
in de mensen, een welbehagen,
een welbehagen!
Ere zij God, ere zij God
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen

Lengte 1 uur 9 min 36 sec
=>Download (32 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (55)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst   17 mrt 10:00

 3. 2 Kerkdienst de heer Flantua 10 mrt 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. van Gilst 03 mrt 10:00

 5. 4 Kerkdienst, Zevende zondag van Epifanie dhr. A. van Mourik, Utrecht 24 feb 10:00

 6. 5 Kerkdienst pastor W.F. Flantua, Loenen 17 feb 10:00

 7. 6 Kerkdienst dhr. C. Boers, Terwolde 10 feb 10:00

 8. 7 Kerkdienst. 4e zondag Epiphanie ds. J. Rinzema, Laren 03 feb 10:00

 9. 8 Kerkdienst: 27 januari 2019 Pastor W.F. Flantua, Loenen 27 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst 13 januari 2019 – Avondmaalsviering Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 13 jan 10:00

 11. 10 Kerkdienst Dhr. van Mourik 06 jan 10:00