Geef feedback op de website

Kerstmorgen 25 december 2018.

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: dinsdag 25 december, 10:00

Ds. J. Rinzema, Laren

Orgelmuziek
Vanaf 9.45 uur Samenzang
Gezang 26: 1 en 3
Gezang 139: komt, verwondert u hier mensen
Zingen ‘Nu zijt wellekome’

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Proclamatie kerstmorgen
Intochtslied Gezang 138 ‘Komt allen tezamen’

Gebed
Lezing van het Kerstevangelie Lukas 2 vers 1 – 20
Zingen: Er is een kindeke geboren op aard

Toneelstukje
Zingen ‘Stille nacht’

Preek ‘Leven als die herders’
Zingen Gloria in Excelsis Deo

Collecte
Gebeden:Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed
Onze Vader

Slotlied: Hoor! De Englen zingen d’eer
Kinderen komen naar voren
Zingen ‘Midden in de Winternacht’
Zegen: Allen: AMEN

Samenzang ’Ere zij God’ (staande)

Ere zij God, ere zij God
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in de Hoge
Ere zij God in de Hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen,
in de mensen, een welbehagen,
in de mensen, een welbehagen,
een welbehagen!
Ere zij God, ere zij God
In de Hoge, in de Hoge, in de Hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen

Lengte 1 uur 9 min 36 sec
=>Download (32 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (47)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst 13 januari 2019 – Avondmaalsviering Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 13 jan 10:00

 3. 2 Kerkdienst Dhr. van Mourik 06 jan 10:00

 4. 3 Kerkdienst Zondag 30 december Dhr. R. Willemsen 30 dec 10:00

 5. 4 Kerstmorgen 25 december 2018. Ds. J. Rinzema, Laren 25 dec 10:00

 6. 5 Kerstnachtdienst 2018 Ds. J. Rinzema, Laren 24 dec 22:00

 7. 6 Kerkdienst, 4de zondag in de advent Ds. P. Oussoren, Utrecht 23 dec 10:00

 8. 7 Kerkdienst, 3e zondag van de advent ds Lotterman 16 dec 10:00

 9. 8 Kerkdienst, 2de zondag van de advent Mevr. van Aarsen 09 dec 10:00

 10. 9 Kerkdienst, 1ste zondag van de advent De heer Flantua, Loenen. 02 dec 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. Schorren, Breukelen 18 nov 10:00