Geef feedback op de website

Kerkdienst Zondag 30 december

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 30 december, 10:00

Dhr. R. Willemsen

ORDE VAN DIENST

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht (allen gaan staan): Lied 8: 1, 2, 3, 6

Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER (allen gaan zitten)

Toelichting op het thema/de zondag/de schriftlezing
Kyriegebed en Glorialied: Lied 149: 1, 3, 5

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest/gebed van de zondag
Kaarsen worden aangestoken

Gemeente zingt het kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Gesprekje met de kinderen *)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezingen, afgewisseld met liederen of muziek
Jesaja 61: 10 – 62: 3
Lied 176: 1, 2

Lucas 2: 33-40
Lied 84: 1, 2, 3

Schriftuitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Muzikaal intermezzo*)
Lied 526: 1, 2, 4
Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbeden, eventueel stil gebed, afgesloten met het Onze Vader (gesproken)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 704: 1, 2, 3
Zegen
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 10 min 35 sec
=>Download (32 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (68)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 private herdenkings-bijeenkomst diversen 19 mei 15:00

 3. 2 Kerkdienst. 19 mei 2019 Ds. K. Vos, Naarden 19 mei 10:00

 4. 3 Kerkdienst De heer Boers 12 mei 10:00

 5. 4 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht 05 mei 10:00

 6. 5 4 mei herdenking   04 mei 19:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 28 apr 10:00

 8. 7 Kerkdienst: Pasen   21 apr 10:00

 9. 8 Goede Vrijdag   19 apr 19:30

 10. 9 Witte donderdag Ds. Oussoren 18 apr 19:30

 11. 10 Kerkdienst, Palmpasen Pastor Flantua 14 apr 10:00