Geef feedback op de website

Kerkdienst Zondag 30 december

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 30 december, 10:00

Dhr. R. Willemsen

ORDE VAN DIENST

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht (allen gaan staan): Lied 8: 1, 2, 3, 6

Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER (allen gaan zitten)

Toelichting op het thema/de zondag/de schriftlezing
Kyriegebed en Glorialied: Lied 149: 1, 3, 5

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest/gebed van de zondag
Kaarsen worden aangestoken

Gemeente zingt het kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Gesprekje met de kinderen *)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezingen, afgewisseld met liederen of muziek
Jesaja 61: 10 – 62: 3
Lied 176: 1, 2

Lucas 2: 33-40
Lied 84: 1, 2, 3

Schriftuitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Muzikaal intermezzo*)
Lied 526: 1, 2, 4
Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbeden, eventueel stil gebed, afgesloten met het Onze Vader (gesproken)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 704: 1, 2, 3
Zegen
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 10 min 35 sec
=>Download (32 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (55)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst   17 mrt 10:00

 3. 2 Kerkdienst de heer Flantua 10 mrt 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. van Gilst 03 mrt 10:00

 5. 4 Kerkdienst, Zevende zondag van Epifanie dhr. A. van Mourik, Utrecht 24 feb 10:00

 6. 5 Kerkdienst pastor W.F. Flantua, Loenen 17 feb 10:00

 7. 6 Kerkdienst dhr. C. Boers, Terwolde 10 feb 10:00

 8. 7 Kerkdienst. 4e zondag Epiphanie ds. J. Rinzema, Laren 03 feb 10:00

 9. 8 Kerkdienst: 27 januari 2019 Pastor W.F. Flantua, Loenen 27 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst 13 januari 2019 – Avondmaalsviering Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 13 jan 10:00

 11. 10 Kerkdienst Dhr. van Mourik 06 jan 10:00