Geef feedback op de website

Kerkdienst 13 januari 2019 – Avondmaalsviering

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 13 januari, 10:00

Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg

welkom
zingen: Psalm 103, vers 1 en 2
Stil gebed

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Groet
De Heer zij met u
Ook met u is de Heer

Inleiding op de dienst
Kyriegebed
Glorialied : psalm 103, vers 3, 5 en 9

DIENST VAN HET WOORD
gebed
voor de kinderen
De kaarsen worden aangestoken,
we zingen het kaarsenlied

eerste lezing: Jesaja 40, vers 1 t/m 11
zingen: lied 315

Epistellezing: Galaten 3, vers 6 t/m 9.19 t/m 29
zingen: lied 827

overdenking

DIENST VAN DE TAFEL

zingen: Ongestraft mag liefde bloeien
tekst: Sytze de Vries, melodie: lied 700

1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

2. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Mededelingen door de diaken van dienst
Inzameling van de gaven

Nodiging
Gesterkt door het woord van de schrift mogen wij ons nu verzamelen rond de tafel waar ook de Heer spreekt, in de tekenen van brood en wijn. Komt dan, al wie gelooft in zijn Naam, en deel in de maaltijd die Hij voor ons heeft aangericht.
En wens elkaar, op weg naar die tafel, de Vrede van Christus.
Dat wij deze maaltijd met elkaar in vrede zullen vieren.

Voorbeden (als we aan tafel zitten)
telkens afgesloten met Ubi Caritas – lied 568A

De Heer zij met u….
ook met U zij de Heer.
De harten omhoog!
Wij keren ons hart naar de Heer
Brengen wij dank aan de Heer, onze God
Ja, het is goed de Heer te danken!

Tafelgebed: lied 403c

Bidden wij met elkaar zoals Jezus bad….Onze Vader

Delen van brood en wijn
Ondertussen blijven we zingen: Ubi caritas – lied 568A

Dankgebed
Slotlied: God, schenk ons de kracht – lied 418
Zegen
allen: Amen, amen, amen

Lengte 1 uur 39 min 40 sec
=>Download (46 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (55)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst   17 mrt 10:00

 3. 2 Kerkdienst de heer Flantua 10 mrt 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. van Gilst 03 mrt 10:00

 5. 4 Kerkdienst, Zevende zondag van Epifanie dhr. A. van Mourik, Utrecht 24 feb 10:00

 6. 5 Kerkdienst pastor W.F. Flantua, Loenen 17 feb 10:00

 7. 6 Kerkdienst dhr. C. Boers, Terwolde 10 feb 10:00

 8. 7 Kerkdienst. 4e zondag Epiphanie ds. J. Rinzema, Laren 03 feb 10:00

 9. 8 Kerkdienst: 27 januari 2019 Pastor W.F. Flantua, Loenen 27 jan 10:00

 10. 9 Kerkdienst 13 januari 2019 – Avondmaalsviering Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 13 jan 10:00

 11. 10 Kerkdienst Dhr. van Mourik 06 jan 10:00