Geef feedback op de website

Morgendienst (Doopdienst)

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 03 februari, 09:30

Ds. B. Bloemendal

Pianist: Oebele Dijkstra

Schriftlezing: Marcus 10: 13-16

DOOPDIENST
Faylinn Bron

Zingen | ELB 425 – Dit is de dag die de Heer ons geeft
Binnenkomst doopouders
Welkom door kerkenraad
Zingen | Opwekking 733 – Tienduizend redenen
Stil Gebed, Votum en Groet
Zingen | Klein Gloria (‘Eer zij de Vader en de Zoon’)
Gebed van verootmoediging en om Verlichting met de Heilige Geest
Genadeverkondiging
Lezen van het formulier voor de Heilige Doop
Doopgebed
Zingen | Opwekking 599 – Nog voordat je bestond, kende Hij je naam
Doopbediening
Doopvragen voor ouders
Doop en handoplegging
Vraag aan de gemeente (allen staan)
Zingen | Opwekking 740 – Jij lieve, kleine schat
Gedicht door Marja Bron
Overhandigen van de geschenken namens de kerk
Zingen | Goede morgen, welkom allemaal
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Marcus 10: 13-16
Zingen | ELB 278 – Laat de kind’ren tot mij komen
Verkondiging
Zingen | Opwekking 123 – Groot is Uw trouw, o Heer
Dankgebed en Voorbede
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Collecte
Zingen | Opwekking 167 – Samen in de naam van Jezus
Zegen
Zingen | Gezang 456 – Amen, amen, amen

Lengte 1 uur 30 min 49 sec
=>Download (16 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (106)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst Ds. K.J. Bijleveld uit Boornbergum 14 apr 13:45

 3. 2 Morgendienst (7e zondag lijdenstijd) Dhr. D. Hoekstra , leesdienst 14 apr 09:30

 4. 3 Avonddienst   07 apr 19:30

 5. 4 Morgendienst (6e zondag lijdenstijd) Jeugdddienst 07 apr 09:30

 6. 5 middagdienst Ds. T. Dijkema uit Enumatil 31 mrt 13:45

 7. 6 Morgendienst (5e zondag lijdenstijd) Ds. B. Bloemendal 31 mrt 09:30

 8. 7 Middagdienst Ds. M.E. Buitenhuis uit Burgum 24 mrt 13:45

 9. 8 Morgendienst (4e zondag lijdenstijd) Ds. B. Bloemendal 24 mrt 09:30

 10. 9 Middagdienst Ds. B. Bloemendal 17 mrt 13:45

 11. 10 Morgendienst (3e zondag van de lijdenstijd) Dhr. D. Hoekstra , leesdienst 17 mrt 09:30