Geef feedback op de website

Kerkdienst met Heilig Avondmaal

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 03 februari, 10:00

Ds. C. Klaver

Orde van dienst

VOORBEREIDING
Orgelspel
Mededelingen
Intochtslied Lied 139: 1 en 2

Votum
Groet
Lied Lied 139: 14

Smeekgebed:
afgesloten met responsie: Heer, ontferm U

Lied Lied 305

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften

Lied Lied 313: 1

Eerste lezing Jesaja 55: 1 – 13

Lied Lied 313: 4

Tweede lezing Lukas 14: 1 – 14

Lied Lied 313: 5

Uitleg en verkondiging

Lied Lied 991: 1, 5, 6 en 7

DIENST VAN DE TAFEL

Dankzegging – voorbeden – stil gebed

Inzameling van de gaven

V.: Rond de tafel komen wij samen
…….
U de lofzang toe te zingen:

Zingen Lied 404e

V.: Gezegend zijt Gij, God onze Vader
……..
Zo bidden wij samen met de woorden:

ONZE VADER …

Vredegroet
V: De vrede van Christus zij met altijd u
Groet elkaar met de vrede van Christus
(we wensen elkaar met een handdruk de vrede toe)

Nodiging
Zingen Tafellied 377: 1, 2, 4, 5 en 6

Brood en wijn

Dankgebed

Zingen Slotlied 416 (staande)

Zending en zegen

Lengte 1 uur 19 min 3 sec
=>Download (14 MB)
Deze opname wordt over 5 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (30)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Ds. H. Nieuwenhuis 18 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. D. Engelage 11 aug 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. H. Knol 30 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds.D. Engelage 23 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Ds. H. Nieuwenhuis 16 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. H. Nieuwenhuis 09 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst Ds. H. Nieuwenhuis 02 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst Ds. Baauw 28 apr 10:00

 10. 9 Kerkdienst Ds. H. Nieuwenhuis 21 apr 10:30

 11. 10 Dienst Heilig Avondmaal Ds. H. Nieuwenhuis 18 apr 19:00