Geef feedback op de website

Kerkdienst. 4e zondag Epiphanie

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 03 februari, 10:00

ds. J. Rinzema, Laren

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht: 84 vers 1 en 2

Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER
Psalm 84 vers 3

Toelichting op het thema van de zondag
Kyrie gebed
Gloria: 216

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest

Kaarsen worden aangestoken: Kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Gesprekje met de kinderen.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen 1 Korinthiërs 12 vers 12 – 27
Lied: Lied 838 vers 1 en 4

Evangelielezing: Lucas 4 vers 21 – 30
Lied: 338 B

Schrift uitleg en verkondiging
Lied 837 vers 1, 2(vrouwen), 3(mannen) en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD
Mededelingen door de diaken van dienst. Collecten
Dankgebed en voorbeden, stil gebed,
afgesloten met het Onze Vader (gesproken)

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied 418 vers 1, 2 en 3

Zegen. a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 21 min 37 sec
=>Download (37 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (62)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst: Pasen   21 apr 10:00

 3. 2 Goede Vrijdag   19 apr 19:30

 4. 3 Witte donderdag Ds. Oussoren 18 apr 19:30

 5. 4 Kerkdienst, Palmpasen Pastor Flantua 14 apr 10:00

 6. 5 Kerkdienst Ds. Evert Jan van Katwijk, Nederhorst den Berg 07 apr 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. Jan Rinzema 31 mrt 10:00

 8. 7 Kerkdienst   24 mrt 10:00

 9. 8 Kerkdienst   17 mrt 10:00

 10. 9 Kerkdienst de heer Flantua 10 mrt 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. van Gilst 03 mrt 10:00