Geef feedback op de website

Kerkdienst. 4e zondag Epiphanie

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 03 februari, 10:00

ds. J. Rinzema, Laren

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht: 84 vers 1 en 2

Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER
Psalm 84 vers 3

Toelichting op het thema van de zondag
Kyrie gebed
Gloria: 216

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest

Kaarsen worden aangestoken: Kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Gesprekje met de kinderen.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen 1 Korinthiërs 12 vers 12 – 27
Lied: Lied 838 vers 1 en 4

Evangelielezing: Lucas 4 vers 21 – 30
Lied: 338 B

Schrift uitleg en verkondiging
Lied 837 vers 1, 2(vrouwen), 3(mannen) en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD
Mededelingen door de diaken van dienst. Collecten
Dankgebed en voorbeden, stil gebed,
afgesloten met het Onze Vader (gesproken)

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied 418 vers 1, 2 en 3

Zegen. a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 21 min 37 sec
=>Download (37 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (78)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 private herdenkingsdienst   17 jul 14:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 14 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst De heer A. Mourik - Geluk 07 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. R. Abma 30 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 10. 9 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 11. 10 private huwelijk   25 mei 12:30