Geef feedback op de website

Kerkdienst. 4e zondag Epiphanie

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 03 februari, 10:00

ds. J. Rinzema, Laren

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht: 84 vers 1 en 2

Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER
Psalm 84 vers 3

Toelichting op het thema van de zondag
Kyrie gebed
Gloria: 216

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest

Kaarsen worden aangestoken: Kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Gesprekje met de kinderen.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen 1 Korinthiërs 12 vers 12 – 27
Lied: Lied 838 vers 1 en 4

Evangelielezing: Lucas 4 vers 21 – 30
Lied: 338 B

Schrift uitleg en verkondiging
Lied 837 vers 1, 2(vrouwen), 3(mannen) en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD
Mededelingen door de diaken van dienst. Collecten
Dankgebed en voorbeden, stil gebed,
afgesloten met het Onze Vader (gesproken)

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied 418 vers 1, 2 en 3

Zegen. a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 21 min 37 sec
=>Download (37 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (51)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst pastor W.F. Flantua, Loenen 17 feb 10:00

 3. 2 Kerkdienst dhr. C. Boers, Terwolde 10 feb 10:00

 4. 3 Kerkdienst. 4e zondag Epiphanie ds. J. Rinzema, Laren 03 feb 10:00

 5. 4 Kerkdienst: 27 januari 2019 Pastor W.F. Flantua, Loenen 27 jan 10:00

 6. 5 Kerkdienst 13 januari 2019 – Avondmaalsviering Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 13 jan 10:00

 7. 6 Kerkdienst Dhr. van Mourik 06 jan 10:00

 8. 7 Kerkdienst Zondag 30 december Dhr. R. Willemsen 30 dec 10:00

 9. 8 Kerstmorgen 25 december 2018. Ds. J. Rinzema, Laren 25 dec 10:00

 10. 9 Kerstnachtdienst 2018 Ds. J. Rinzema, Laren 24 dec 22:00

 11. 10 Kerkdienst, 4de zondag in de advent Ds. P. Oussoren, Utrecht 23 dec 10:00