Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 17 februari, 10:00

pastor W.F. Flantua, Loenen

Welkom OvD
Openingspsalm: Lied 25: 2 & 3

Bemoediging en groet
Zingen: Lied 25 : 4 & 5

Voorwoord
Zingen Lied 413 : 3

Gebed
Zingen: Lied 413 : 1 & 2

Gebed om HG

Moment voor de kinderen.
Aansteken kaarsen, Zingen: Kaarsenlied

Schriftlezing: Jesaja 43 : 18 – 21

Zingen: Laat ons zingen …. (melodie Lied 769)
Laat ons zingen van de dromen,
van het hart dat liefde kent,
van de mens die uit wil stromen
en zich naar de ander went;
van de God die met ons meetrekt
en ons licht en leven zendt.

Laat ons danken voor de toekomst
die zich als een bloem ontvouwt,
in de mens die zich wil geven,
zich de ander toevertrouwt,
die de woning van zijn leven,
op de rots van liefde bouwt.

Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt;
hoop geloof en vooral liefde,
waarin God ons intens raakt.

Schriftlezing Markus 2 : 1 – 12

Zingen: Gezang 487(oude liedboek)
1  
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2  
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3  
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Overdenking:
Muzikaal intermezzo

Zingen: Lied 103 : 1, 3, 5 & 7
Mededelingen DvD
Collecte

Dankgebed en Voorbede
Slotlied: Lied 654 : 1, 4 & 6

Zegen:
Zingen: Lied 416 : 2 & 4

Lengte 1 uur 14 min 14 sec
=>Download (34 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (77)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 14 jul 10:00

 3. 2 Kerkdienst De heer A. Mourik - Geluk 07 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. R. Abma 30 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 10. 9 private huwelijk   25 mei 12:30

 11. 10 private herdenkings-bijeenkomst diversen 19 mei 15:00