Geef feedback op de website

Kerkdienst, Zevende zondag van Epifanie

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 24 februari, 10:00

dhr. A. van Mourik, Utrecht

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht Psalm 18: 1 en 9

Stil gebed / Votum:
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet:
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER (allen gaan zitten)

Drempelgebed
Zingen: Psalm 18: 14 en 15

Toelichting op het thema en de schrift-lezingen
Kyrie: Lied 301a (3x zoals aangegeven in Liedboek)
Gloria: Lied 305

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed van de zondag
Aansteken van de kaarsen
Gemeente zingt het kaarsenlied
Gesprek met de kinderen
Lezing uit het Oude Testament: Genesis 45: 1-15
Zingen: Lied 836: 1 en 2

Evangelielezing: Lucas 6: 27-38
Zingen: Lied 836: 3, 4 en 5
Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgelspel
Aankondiging geloofsbelijdenis
Gezongen geloofsbelijdenis (staande): Lied 340b
Mededelingen door de diaken van dienst / Collecten
Dankgebed en voorbeden – stil gebed –
Onze Vader (gesproken)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 909
Woord van wegzending
Zegenbede
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 11 min 35 sec
=>Download (33 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (68)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 herdenkings bijeenkomst diversen 19 mei 15:00

 3. 2 Kerkdienst. 19 mei 2019 Ds. K. Vos, Naarden 19 mei 10:00

 4. 3 Kerkdienst De heer Boers 12 mei 10:00

 5. 4 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht 05 mei 10:00

 6. 5 4 mei herdenking   04 mei 19:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 28 apr 10:00

 8. 7 Kerkdienst: Pasen   21 apr 10:00

 9. 8 Goede Vrijdag   19 apr 19:30

 10. 9 Witte donderdag Ds. Oussoren 18 apr 19:30

 11. 10 Kerkdienst, Palmpasen Pastor Flantua 14 apr 10:00