Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 17 maart, 10:00

Mw ds R. de Vries (em. predikant) - Almelo (gastvoorganger)

Orde van dienst voor 17 maart 2019, Grote kerk Almelo; 2e zondag in de Veertigdagen,
Reminiscere

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de kaarsen
Bemoediging en drempelgebed door v. en a.
Introïtus c en a. antifoon 535 c ‘Gedenk uw ontferming, God, uw liefde eeuwen door’
a. psalm 25 vers 2 en 3
a. antifoon (mel. Jaco van Leeuwen)
Kyrie-litanie
v. …
Laten we de Heer om ontferming aanroepen:
c. en a. Liedboek 300 a.
Groet en gebed van de zondag v. en a.
Lezing OT: Exodus 34:27-35 lector
Antwoordpsalm: psalm 27 vers 4 en 7
Lezing Brieven: 1 Kor. 13:1-13 lector
Schriftlied: 829
Lezing evangelie: Lucas 9:28-36
Acclamatie 339 f
Preek
Schriftlied: 543
Gebeden Voorbede, acclamatie: ‘Houd mij in leven …’
Stil gebed
Onze Vader
Collecte – Orgelspel
Gebed over de gaven
Slotlied: 544
Wegzending en zegen
Orgelspel
Collecte

Lengte 57 min 34 sec
=>Download (53 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (26)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Paasmorgen Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 21 apr 10:00

 3. 12 Paaswake Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 20 apr 21:00

 4. 13 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 apr 19:30

 5. 14 Witte Donderdag Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 18 apr 19:30

 6. 15 Oecumenische vesper - Stille Week Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 16 apr 19:00

 7. 16 Passieconcert Almelo's Christelijk Mannenkoor   14 apr 16:00

 8. 17 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 14 apr 10:00

 9. 18 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. predikant wijkgemeente Grote Kerk 07 apr 10:00

 10. 19 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 31 mrt 10:00

 11. 20 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen (em. predikant) - Almelo (gastvoorganger) 24 mrt 10:00