Geef feedback op de website

Morgendienst (4e zondag lijdenstijd)

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 24 maart, 09:30

Ds. B. Bloemendal

Organist: J. Bron-Bootsma
Muzikale medewerking: It Ljochtbeaken

Schriftlezing: Lucas 13, 1-9

Luisteren: It Ljochtbeaken (3 liederen)
1. Ik wil wat met U praten, Heer
2. In de stille binnenkamer
3. Wil je van zonde en schuld zijn bevrijd
Welkom en afkondiging door ouderling
Zingen: Psalm 91, 1
Stil gebed, Votum en Groet
Zingen: Klein Gloria
Luisteren: It Ljochtbeaken (3 liederen)
1. Hij is er altijd voor jou!
2. Omdat Hij leeft
3. Lichtstad met uw paarlen poorten
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Luisteren: It Ljochtbeaken (2 liederen)
1. De rivier
2. Het hemelse lied
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Zingen: Goede morgen, welkom allemaal
Schriftlezing: Lucas 13, 1-9
Zingen: Evangelische Liedbundel 99, 1+5+6
Verkondiging
Zingen: Evangelische Liedbundel 118, 1+3
Gebed
Kinderen komen terug
Luisteren: It Ljochtbeaken (2 liederen)
1. De haven van rust
2. Ik zal er zijn voor jou!
Collecte
Zingen: Evangelische Liedbundel 119, 1+2
Zegen
Luisteren: It Ljochtbeaken (toegift)
1. Glorie, glorie, halleluja
2. Dit is de dag

Thema: Waarom ik niet?
Lengte 1 uur 45 min 53 sec
=>Download (18 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (109)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst   16 jun 13:45

 3. 2 Morgendienst   16 jun 09:30

 4. 3 Morgendienst   09 jun 09:30

 5. 4 Middagdienst Ds. J.J. Douma-v.d. Molen uit Leek 02 jun 13:45

 6. 5 Morgendienst Ds. Sytsma-van Oeveren uit Kampen 02 jun 09:30

 7. 6 Hemelvaartsdag Ds. B. Bloemendal 30 mei 09:30

 8. 7 Middagdienst Ds. G. Bruinsma uit Frieschepalen 26 mei 13:45

 9. 8 Morgendienst Ds. B. Bloemendal 26 mei 09:30

 10. 9 Middagdienst Ds. G. Bruinsma uit Frieschepalen 19 mei 13:45

 11. 10 Morgendienst (Doopdienst) Ds. B. Bloemendal 19 mei 09:30