Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 24 maart, 10:00

ds. I Hogeweg,Rotterdan-Kralingen

Voorganger :ds I.Hogeweg,Rotterdam-Kralingen

Ouderling van dienst : Rita Oudijk
Lector : Beatrijs Verkiel
Organist :
Koster : Cora v.d. Vliet
Kinderkerk : Carola en Joyce V.
1e Collecte : Diaconie
2e Collecte : Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte : KIA 40dagentijd

Bij de liturgische bloemschikking
Zie de bloeiende wilg, een eerste teken, lente die komen gaat.

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Aanvangslied psalm122:1
Stil gebed
Votum en groet
Gemeente gaat zitten

Kyrie, met responsie.kyriegebed loopt uit op 301A
Zingen: Lied 546 1, 2, 3 allen, 4 vrouwen, 5 allen

Gebed
Thema van de kinderkerk
Kinderkerklied, de kinderen vertrekken onder het zingen van het derde couplet
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing Psalm 34 uit 150 Psalmen vrij, hertaling Huub Oosterhuis

een lied toen ik deed of ik gek was"
en werd weggejaagd en ik kon gaan
Toen riep ik: gezegend Hij
die is en was en zal komen
Zijn naam in mijn mond
in mijn ziel en gebeente
en jullie die ook gebukt gaan
hoor deze woorden, leef op.

Ik heb gezocht en gevonden.
Hij deed zelf open – ik straalde
stamelde heftig. Hij luisterde, lachte,
wij schaamden ons niet.
Alsof hij legioenen stuurde uit de hemel
die om mij heen gingen staan,
zo veilig voelde het.

Luister naar mij, mensen, gij allen;
als jullie goed willen leven – wie niet
volle dagen, zo gelukkig als maar kan;
spreek dan behoedzaam,
lal niet een eind weg, en lieg niet,
voorkom hooglopende ruzie.
Want dan vertrekt zijn gezicht van woede,
zo’n wereld wil hij niet meer.

Wie hem roepen stuurt hij een antwoord,
waar Hij bevrijden kan, komt Hij bevrijden.

Gebroken harten, verbrijzelde ribben,
en al die rampen die over je komen,
zomaar…waakt Hij nog over ons?

Hij waakt over heel je gebeente.
Hij laat je ziel niet over aan het Niets.

Het kwaad dood de dader zelf.
Het goede wordt een boom.

‘en de vogels van de hemel
slaan hun tent op in zijn takken.

Zingen: psalm 31: 1 en 6
Schriftlezing Lucas 15: 11-32
11 Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.
25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27 De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’

Zingen: Lied 896: 1, 3, 5, 6, 7
Uitleg en verkondiging
Meditatieve muziek
Zingen: Lied 973
Kinderen komen terug uit de kinderkerk
Gesprek met de kinderen
Zingen van het kinderlied van de maand
Refrein
Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.
Couplet
Groeien duurt lang en het gaat niet zo snel,
Wat nu niet lukt, dat kan volgend jaar wel.
Geef het niet op, want de Heer heeft geduld.
Hij blijft geloven en komt je te hulp.
refrein

Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven
Gebeden: dankgebed, voorbeden, Stil gebed en het Onze Vader, terwijl dan ook de kerkklok wordt geluid.
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 838: 1, 3, 4
ZEGEN gevolgd door driemaal gezongen Amen.

Lengte 2 uur 8 min 4 sec
=>Download (22 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (88)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 05 mei 10:00

 3. 12 Twee jongens onder het luik   04 mei 20:45

 4. 13 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 28 apr 10:00

 5. 14 Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 10:00

 6. 15 STILLE ZATERDAG ds Jan-Willem Leurgans 20 apr 22:00

 7. 16 GOEDE VRIJDAG ds Rob v.d. Plicht 19 apr 19:30

 8. 17 WITTE DONDERDAG ds Jan-Willem Leurgans 18 apr 19:30

 9. 18 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 17 apr 19:30

 10. 19 PASSIEVESPER ds Jan-Willem Leurgans 16 apr 19:30

 11. 20 PASSIEVESPER ds Rob v.d. Plicht 15 apr 19:30