Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 31 maart, 10:00

Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk

Dienst van Schrift en Tafel
op de vierde zondag van de veertigdagentijd
31 maart 2019 – 10.00 uur

De intrede
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
De introïtus: antifoon: Liedboek 535e (cantorij/allen)
psalm: Liedboek 122
antifoon (allen)
Kyrie: Liedboek 300a
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: 2 Kronieken 36,14-23
Antwoordpsalm: Liedboek 126a
Epistellezing: 2 Korintiërs 5,14-21
Schriftlied: Liedboek 546
Evangelielezing: Lucas 15,11-32
Acclamatie: Liedboek 339f
Preek
Schriftlied: Liedboek 896 – cantorij: 1, 3, 5; allen: 2, 4, 6, 7

De Maaltijd van de Heer
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 368d
- Gebedsstilte
- Slotgebed
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Tafellied: Liedboek 646
Nodiging
Tafelgebed met Liedboek 403a
Vredegroet
De breking van het brood
Wij delen brood en wijn
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 863: 1, 5, 6
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 24 min
=>Download (77 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (26)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Paasmorgen Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 21 apr 10:00

 3. 12 Paaswake Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 20 apr 21:00

 4. 13 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 apr 19:30

 5. 14 Witte Donderdag Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 18 apr 19:30

 6. 15 Oecumenische vesper - Stille Week Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 16 apr 19:00

 7. 16 Passieconcert Almelo's Christelijk Mannenkoor   14 apr 16:00

 8. 17 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 14 apr 10:00

 9. 18 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. predikant wijkgemeente Grote Kerk 07 apr 10:00

 10. 19 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 31 mrt 10:00

 11. 20 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen (em. predikant) - Almelo (gastvoorganger) 24 mrt 10:00