Geef feedback op de website

ds. H. Offereins uit Steenwijk

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 31 maart, 16:30

Votum + groet
Zingen: Ps. 89:8,11 Gij, HERE, die de glans van onze sterkte zijt
Gebed
Lezen: Johannes 1:1-18
Zingen: Ps. 2:3,4 Ik roep op aarde ’t woord des HEREN uit
Onderwijs in de leer n.a.v. Zondag 13 HC
Zingen: GK. 81:2,3,4 Men had Hem eeuwenlang verwacht
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK 139:3,4 U, Vader, U zij lof
Gebeden
Kollekte
Zingen: Lb. 886 (Nederlandse versie) Abba, Vader, U alleen
Zegen

Thema: Vaders Zoon is onze Heer
Lengte 1 uur 2 min
=>Download (57 MB)
Deze opname wordt over 6 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (113)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Leesdienst   18 aug 09:30

 3. 12 kand. A. Riemer Kampen   11 aug 19:00

 4. 13 kand. P. Poortinga Kampen   11 aug 09:30

 5. 14 ds. A.J. Haak Emmeloord   04 aug 15:00

 6. 15 drs. J.H.F. Scheaffer Kampen   04 aug 09:30

 7. 16 Leesdienst   28 jul 19:00

 8. 17 ds. A.J. Haak Emmeloord   28 jul 09:30

 9. 18 ds. H. Slotman Kampen   21 jul 19:00

 10. 19 ds. H. Offereins Steenwijk   21 jul 09:30

 11. 20 ds. P. Poortinga Zeewolde   14 jul 19:00