Geef feedback op de website

Wat dunkt u van de Christus?

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
  • I: Over de kerk
  • I: zondag 07 april, 09:30

ouderling A.C. Hage

• De huichelachtige vraag van Kajafas
Wat dunkt ulieden?
• Het verpletterende antwoord van de raad
Hij is des doods schuldig.
• De ontallijke smaadheden geleden door Christus
Wat we kunnen lezen in de laatste twee verzen, als Hij met speeksel en slagen overladen wordt.

Thema: Mattheus 26: 66 t/m 68
Lengte 1 uur 10 min 34 sec
=>Download (12 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

  1. Opnames (122)
  2. RSS
  1. Titel Spreker Datum/tijd

  2. 1 Tabitha, een discipelin van Christus Ds. M. Karens 14 jul 16:00

  3. 2 Alles reinigend bloed Ds. M. Karens 14 jul 09:30

  4. 3 Paulus’ prediking in Korinthe Ds. S. Maljaars 07 jul 16:00

  5. 4 De eerste bede Ouderling D.G. Murre 07 jul 09:30

  6. 5 De reactie van Petrus op de verbaasdheid van de Joden Ds. C.G. Vreugdenhil 30 jun 16:00

  7. 6 Het volmaakte gebed Ouderling J. de Pater 30 jun 09:30

  8. 7 Het gebed Ouderling C.P. Polderman 23 jun 16:00

  9. 8 De brief van Jezus Christus aan Laodicea/jou Ouderling C.J. van de Bosse 23 jun 09:30

  10. 9 De geloofsbelijdenis van Nahum Ouderling M. van Mourik 16 jun 16:00

  11. 10 kerkdienst Heilig Avondmaal Ds. C. Harinck 16 jun 10:00