Geef feedback op de website

Viering H.A. 1Korintiërs 1:18-25, Efeziërs 1: 3-10 Wil God nou bloed zien??

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 14 april, 16:00

ds Mark van Leeuwen

Aanbidding van God

1.Openingsbelijdenis

2.Groet van God

3. Zingen: LvdK 183:1,2,3 (O Hoofd vol bloed en wonden)

4. Gebed

Luisteren naar God

5. Bijbellezing (NBV) : 1Korintiërs 1:18-25

Efeziërs 1: 3-10

6.Verkondiging

7. Zingen: Opw. 706 ‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij’

Vieren, belijden en danken

8. Avondmaal (optie 2)

8a. Formulier 4 (GK 2017, p.702 ev,)

8b. Geloofsbelijdenis (gesproken door allen, tekst 12 artikelen beamen aub)

8c. Viering

8d. Zingen: GK (2017) 204: 2,3,4 (Mijn Verlosser hangt aan het kruis)

8e Dankgebed

9. Collecte

10. Zingen: GK (2006) 89: 1,3,4 (Jezus, leven van mijn leven)

Uitzending door God

11. Zegen

Lengte 1 uur 14 min 31 sec
=>Download (13 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (107)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Waarom een hel? Lucas 16: 19-31 ds Arjan Wilschut 23 jun 16:00

 3. 2 Delen met een ander ds Arjan Wilschut 23 jun 09:30

 4. 3 HC 3 Vr/antw 6 en 8 en HC 25 vr/antw 65, 1 Kor 2 ds Ulbe vd Meer 16 jun 16:00

 5. 4 Leviticus 23:1.2 en 5,6, Matteüs 13:33-35, Handelingen 2:1-8 en 11b en 14 en 22b- 24 en 32-33 ds Ulbe vd Meer 16 jun 09:30

 6. 5 Pinksteren. Uw zalving is blijvend! Lucas Ledelay; preek van ds. Kees van Dusseldorp, Schildwolde 09 jun 16:00

 7. 6 Heilig Avondmaal. Genesis 11:7-9, 15:17-21, Handelingen 2:1-13 ds Bas van Zuijlenkom 09 jun 09:30

 8. 7 Het evangelie naar Johannes, de leerling van wie Jezus veel hield ds Rob van Houwelingen 02 jun 16:00

 9. 8 Lucas 22:14-20 en 2 Korintiërs 3 ds Rob van Houwelingen 02 jun 09:30

 10. 9 Hemelvaartsdag, Matteüs 28, De allesomvattende majesteit van de opgestane Heer ds Rob van Houwelingen 30 mei 10:00

 11. 10 Joh. 8: 42-47, Hand. 12: 6-12, Mat. 24: 29-31, NGB art. 12 ds Rudolf Bruijn 26 mei 16:00