Geef feedback op de website

Witte Donderdag

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: donderdag 18 april, 19:30

Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk

18 april 2019 – Witte Donderdag

DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Drempelgebed Liedboek 192a
Introïtus: Liedboek 564b (c/a) + extra verzen in Dienstboek
Kyrie en Gloria Liedboek 300a + 305
de klokken luiden tijdens het Gloria, daarna niet meer tot het Gloria in de paasnacht

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 12,14-20
Antwoordpsalm: Liedboek 116: 1, 2, 4, 6, 8
Epistellezing: 1 Korintiërs 11,23-32
Schriftlied: Liedboek 566
Evangelielezing: Johannes 13,1-15
Acclamatie: Liedboek 339a
Preek
Schriftlied: Liedboek 569

DE MAALTIJD VAN DE HEER
De gebeden:
- Voorbede met acclamatie Liedboek 368d
- Gebedsstilte
- Slotgebed
Inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel
Tafellied: Liedboek 389 – cantorij: 1; allen: 2, 3, 4
Tafelgebed: Liedboek 403a

DE OVERGANG NAAR GOEDE VRIJDAG
Lezing: Matteüs 26,30-46
Lied: Liedboek 571
Avondgebed
Slotvers: Liedboek 202

Lengte 1 uur 14 min 56 sec
=>Download (69 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (23)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 26 mei 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 mei 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 12 mei 10:00

 5. 4 bruidspaar Brinks   11 mei 16:30

 6. 5 Zondagmorgendienst Mw dr M. de Vries-Smelt - Wierden (gastpredikant) 05 mei 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds H. Schorren - Rotterdam (gastpredikant) 28 apr 10:00

 8. 7 J.W. Visser - Gedachtenisbijeenkomst voor zijn leven.   26 apr 11:00

 9. 8 Paasmorgen Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 21 apr 10:00

 10. 9 Paaswake Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 20 apr 21:00

 11. 10 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 apr 19:30