Geef feedback op de website

Goede vrijdag, Psalm 22:1-9 Matteüs 27:33-54

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: vrijdag 19 april, 19:30

ds Gert den Dulk

Votum, zegengroet

Zingen: Psalm 32:3,5

Gebed

Lezen: Psalm 22:1-9

Matteüs 27:33-54

Zingen: Psalm 22:1,2,3

Tekst: Matteüs 27:45-46,51

Preek

Zingen: Psalm 68:4,13

Geloofsbelijdenis Art. 21 N.G.B

Zingen: Gezang 91 In het kruis zal ‘k eeuwig roemen

Gebed

Collecte

Zingen: Gezang 89:1,2 Jezus, leven van mijn leven,
Zegen

Lengte 1 uur 14 min 51 sec
=>Download (13 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (107)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Waarom een hel? Lucas 16: 19-31 ds Arjan Wilschut 23 jun 16:00

 3. 2 Delen met een ander ds Arjan Wilschut 23 jun 09:30

 4. 3 HC 3 Vr/antw 6 en 8 en HC 25 vr/antw 65, 1 Kor 2 ds Ulbe vd Meer 16 jun 16:00

 5. 4 Leviticus 23:1.2 en 5,6, Matteüs 13:33-35, Handelingen 2:1-8 en 11b en 14 en 22b- 24 en 32-33 ds Ulbe vd Meer 16 jun 09:30

 6. 5 Pinksteren. Uw zalving is blijvend! Lucas Ledelay; preek van ds. Kees van Dusseldorp, Schildwolde 09 jun 16:00

 7. 6 Heilig Avondmaal. Genesis 11:7-9, 15:17-21, Handelingen 2:1-13 ds Bas van Zuijlenkom 09 jun 09:30

 8. 7 Het evangelie naar Johannes, de leerling van wie Jezus veel hield ds Rob van Houwelingen 02 jun 16:00

 9. 8 Lucas 22:14-20 en 2 Korintiërs 3 ds Rob van Houwelingen 02 jun 09:30

 10. 9 Hemelvaartsdag, Matteüs 28, De allesomvattende majesteit van de opgestane Heer ds Rob van Houwelingen 30 mei 10:00

 11. 10 Joh. 8: 42-47, Hand. 12: 6-12, Mat. 24: 29-31, NGB art. 12 ds Rudolf Bruijn 26 mei 16:00