Geef feedback op de website

ds A.M.M. Wilschut uit Zwartsluis

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: vrijdag 19 april, 19:30

ER KOMEN
Mededelingen van de kerkenraad
Welkom door de voorganger
Stiltemoment
Votum, groet, Amen
Zingen: oud liedboek (LvdK) 356:1,2,3
Kort gebed om opening van het Woord

ER ZIJN
Woord
Lezen: Marcus 14:12-26
Zingen: psalm 111:1,2 NPB, zie tekst onder
Lezen: HC zondag 28, vraag en antwoord 75 en 76
Zingen: Weerklank 393:1-4, zie onder voor tekst, melodie psalm 38
Preek Vier zo het avondmaal
Luisterlied: Wees mijn brood en mijn beker, uit het Paasoratorium van Dirk Zwart door het koor, van CD – neem ik mee
Stiltemoment van 1.5 minuut (laat ook even een sheet zien met het woord Stiltemoment)

Avondmaal
Als formulier zingen Avondmaal OGK gezang 125:1-6
Gebed voor het avondmaal
Opwekking, breken van het brood en schenken van de wijn, stiltemoment
Gaande viering, waarbij zingen: nieuw LB 558:1,4,5,6,7,8,9,10 – nieuw LB 576b:1,3,4,7 (tot zover het nodig is gezien de gaande viering)
Lofzegging en gebed
Zingen: Weerklank 393:7,8, zie onder voor tekst, melodie psalm 38

WEER GAAN
Collecten
Zingen: nieuw LB 562:1,3
Zegen, Amen

Psalm 111:1,2 NPB

1. Met heel mijn hart prijs ik de HEER,
want wat Hij doet verdient de eer.
Ik zal in zijn gemeente zingen!
Wie van Gods werk houdt, denkt eraan.
Zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
De HEER doet schitterende dingen!

2. Hij wil dat niemand ooit vergeet
wat Hij in zijn genade deed.
Zijn trouw laat Hij voor altijd blijken.
Zijn zwervend volk kreeg proviand.
Hij bracht hen in een eigen land.
De volken moesten voor hen wijken.

Weerklank 393:1-4 en vers 7,8

1.
Christus heeft ons Zelf bevolen
Wie geloven moeten komen aan mijn dis.
Want voor hen heb Ik mijn leven, prijsgegeven.
Houd dit in gedachtenis.

2.
Steeds weer maken brood en beker
mij heel zeker van het heil voor mij bereid:
Christus, aan het kruis gestorven, heeft verworven
ook voor mij de zaligheid.

3.
Wie ’t gekruisigd lichaam eten
mogen weten: zo word ik met Christus één.
Drinken ’t bloed door Hem vergoten, wordt genoten
dat de Geest met Hem ver-eent.

4.
Christus heeft het brood gebroken
en gesproken: eet mijn lichaam tot Ik kom
Christus heeft de wijn geschonken, en gedronken
met ons in een nieuw verbond.

7.
Door de Geest is Hij aanwezig
is Hij bezig in het brood en in de wijn.
Van zijn heilswerk door zijn lijden, laat Hij beide
teken en ook zegel zijn.

8.
Zoals brood en wijn dit leven
voedsel geven, wordt de ziel door Hem gevoed.
Zichtbaar zijn het brood, de beker, even zeker
is ons heil, ’t is eeuwig goed.

Thema: Goede Vrijdag 2019 – Vier zo het avondmaal Verlangen naar het avondmaal
Lengte 1 uur 34 min 28 sec
=>Download (86 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (113)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Leesdienst   18 aug 09:30

 3. 12 kand. A. Riemer Kampen   11 aug 19:00

 4. 13 kand. P. Poortinga Kampen   11 aug 09:30

 5. 14 ds. A.J. Haak Emmeloord   04 aug 15:00

 6. 15 drs. J.H.F. Scheaffer Kampen   04 aug 09:30

 7. 16 Leesdienst   28 jul 19:00

 8. 17 ds. A.J. Haak Emmeloord   28 jul 09:30

 9. 18 ds. H. Slotman Kampen   21 jul 19:00

 10. 19 ds. H. Offereins Steenwijk   21 jul 09:30

 11. 20 ds. P. Poortinga Zeewolde   14 jul 19:00