Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zaterdag 20 april, 21:00

Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk

20 april 2019 – Paaswake

De lof van het licht
De intocht van het licht Liedboek 594
Tekst bij de doopvont
Het ‘Exultet’ Liedboek 595

De lezingen
Eerste lezing: Genesis 1,1-5
Schriftlied: Liedboek 599 – cantorij: 1, 3; allen: 2, 4, 5
Gebed
Tweede lezing: Exodus 14,24-15,1
Schriftlied: Liedboek 136: 1, 3, 5, 6, 7, 13
Gebed
Derde lezing: Sefanja 3,12-20
Schriftlied: Liedboek 176: 1, 2, 6
Gebed

De doopgedachtenis
Lezing: Romeinen 6,3-5
Het water wordt in de vont gegoten
Doopgebed Liedboek 356
Geloofsbelijdenis, vernieuwing van de doopbelofte in beurtspraak
Loflied: Liedboek 612
tijdens het zingen kan, wie wil, naar de doopvont gaan en als teken van de gedachtenis van zijn of haar doop het water aanraken.

De maaltijd van de Heer
Kyrie en Gloria: Liedboek 299f
tijdens het Gloria worden de klokken geluid
Gebed van de Paasnacht
Epistellezing: Kolossenzen 3,1-4 (gezongen)
Halleluja Liedboek 117b: 1
Evangelie: Lucas 24,1-11
Schriftlied: Liedboek 631
Voorbede acclamatie LB 368f
Inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel
Gebed over de gaven
Nodiging
Tafelgebed met Liedboek 404f en 408f
Vredegroet
Breking van het brood
Communie
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 601
Zegen

Lengte 1 uur 24 min 53 sec
=>Download (78 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (23)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 26 mei 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 mei 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 12 mei 10:00

 5. 4 bruidspaar Brinks   11 mei 16:30

 6. 5 Zondagmorgendienst Mw dr M. de Vries-Smelt - Wierden (gastpredikant) 05 mei 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds H. Schorren - Rotterdam (gastpredikant) 28 apr 10:00

 8. 7 J.W. Visser - Gedachtenisbijeenkomst voor zijn leven.   26 apr 11:00

 9. 8 Paasmorgen Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 21 apr 10:00

 10. 9 Paaswake Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 20 apr 21:00

 11. 10 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 apr 19:30