Geef feedback op de website

Ochtenddienst | Pasen |

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 21 april, 09:30

Br. Chris Smits

Kerkenraad komt binnen en draagt de paaskaars met zich mee.
Aansteken paarskaars
Chris zegt: “Halleluja! Christus is opgestaan!”
Gemeente zegt: “Ja, Hij is waarlijk opgestaan!”
Zingen GKB 95:”Daar juicht een toon, daar klinkt een stem” 1,2,3,4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen GKB 111: “Jezus leeft in eeuwigheid”
Jezus gebod voor ons
Liedboek voor de Kerken 221: 1, 2 “Wees gegroet, gij eerstelingen der dagen”
Opwekking 176 “U bent mijn Schuilplaats”
Gebed
Schriflezing: Johannes 20: 1 -18
Kindermoment door Harmke:
Harmke en Jacoba hebben een paasstuk gemaakt: Resurrection Garden met Steen.
Zingen Elly en Rikkert: “Hij Leeft”
Preek: “Pasen met Maria en Tom. Tuinmannen en vrouwen in Gods Koninkrijk”
Zingen Opwekking 354: Glorie aan God
Quiz
Opwekking Kids 241: “Van A tot Z”
Mededelingen
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen GKB 99: “U zij de glorie”: 1, 2 en 3
Zegen
Amenlied

Lengte 1 uur 24 min 8 sec
=>Download (120 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (110)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst | Ds. S. de Jong 18 aug 16:30

 3. 2 Ochtenddienst | Ds. H. van der Ham 18 aug 09:30

 4. 3 Middagdienst | Ds. B. van der Meulen 11 aug 16:30

 5. 4 Ochtenddienst | Ds. B. van der Meulen 11 aug 09:30

 6. 5 Middagdienst | Br. Jaap Bosgra 04 aug 16:30

 7. 6 Ochtenddienst | Broeder Dingeman van Wijnen 04 aug 09:30

 8. 7 Middagdienst | Br. Wieger Broersma 28 jul 16:30

 9. 8 Ochtenddienst Br. Otto jelsma 28 jul 09:30

 10. 9 Middagdienst | Ds. M. Tel 21 jul 16:30

 11. 10 Ochtenddienst | Br. Vincent van Leijen 21 jul 09:30