Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 21 april, 10:00

Ds. A.J. Al-van Holst

Liturgie Paasmorgen 2019

Koor: Shine Jesus shine

Refrein:
Shine Jesus shine, fill this land with the fathers
glory
Blaze spirit blaze, set our hearts on fire
Flow river flow, flood the nations with grace and
mercey
Send for your word, Lord and let there be light.

Lord the light of your love is shinning
In the midst of the darkness shining
Jezus light of the world shine upon us
Set us free by the truth now your bring us
Shine on me, shine on me

Refrein…

Lord I come to your awesome presence
From the shadows into your radians.
By the blood I may enter your brightness
Search me try me, consume all my darkness
Shine on me Shine on me

Refrein…

As we gaze on your kingly brightness
So our faces display your likeness
Ever changing from glory tot glory
Mirror’d here may our lives tell you story
Shine on me,Shine on me

Refrein…

Het koor zingt bij binnendragen Paaskaars:
Lied van de Geest (melodie Butterfly)

Deze dag, je verwacht, in dit uur,
Nieuw begin, met een naam – en met vuur
want je weet het, eens komt het,
een nieuwe ademtocht,
Door de mens al eeuwen lang gezocht.

Refrein: Alles leeft, ja, alles leeft
Door het woord dat Christus spreekt
Alles leeft, ja, alles leeft
Door het woord dat Hij nooit breekt.

Deze dag, even stil, voor de storm.
Vraag elkaar, naar het hoe – en waarom
Want je weet het, je voelt het, waar liefde wordt
gedaan,
Een nieuwe stad van mensen zal ontstaan.

Refrein…

Hij liet ons – wat brood -en wat wijn,
het teken om – steeds bij ons – te zijn
Hij liet ons – zo zijn leven, dat blijven zal voortaan,
om met ons tot ’t einde toe te gaan.

Refrein…

Welkom door kinderen en ouderling van dienst

Lied 624: 1, 2, 3

1 Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2 Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!

3 Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer,
halleluja!
Eng’len jub’len Hem ter eer,
halleluja!

Bemoediging en groet

Gebed

Lied 601: 1, 2, 3

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Bijdrage kinderen

Filmpje lied: Make some noise Kids “Happy Pasen”

Evangelielezing: Johannes 20: 1-18

Koor: May the road rise to meet you

May the road rise to meet you,
may the wind be at your back.
May the sun shine, warm upon your face.
May the rain fall softly on your fields,
and until we meet again,
may you keep safe, in the gentle
Loving arms of God.

For everything there is a season
A time for meeting, a time to say goodbye
In all things God is near, always guiding your way.

May the road rise to meet you,
may the wind be at your back.
May the sun shine, warm upon your face.
May the rain fall softly on your fields,
and until we meet again,
may you keep safe, in the gentle
Loving arms of God.

For everything there is a season
A time for loving, a time for letting go
In all things God is near, always guiding your way

May the road rise to meet you,
may the wind be at your back.
May the sun shine, warm upon your face.
May the rain fall softly on your fields,
and until we meet again,
may you keep safe, in the gentle
Loving arms of God.

Uitleg over ’turfen” (tellen met streepjes)

Overweging

Lied 642: 1, 2, 3, 4, 7, 8

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

2 Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

3 Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

4 Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

7 Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Koor: Levend licht

De ochtendzon verdringt het duister
de horizon verschijnt
Een nieuwe dag met vele nieuwe kansen
voordat het licht verdwijnt
De dauw op ’t gras een vogel zingt,
ontwaak, een nieuwe dag begint.

Kleine kinderen, oude mensen
lentegroen wordt langzaam herfstrood.
Geboorte is het nieuwe licht
nieuw leven en duister is de dood.
Ons leven is een kleurenspel,
soms schijnt het grauw soms is het fel.

Aan de horizon, komt de zon weer elke morgen
geeft ons licht,
toont ons al wat is verborgen
toont seizoenen en jaren
toont de kleur van elke dag
voedt de aarde met zijn warmte
steeds weer….een levend licht.

Laserstralen, neonlampen
kunstmatig licht, een glitterparadijs.
De werkelijkheid vervliegt in mooie dromen
de fantasie op reis.
Maar ’t licht is koud, vertoont slechts schijn
verhult nog wat we werkelijk zijn.

Aan de horizon, komt de zon weer elke morgen
geeft ons licht.
Toont ons al wat is verborgen,
is een deel van Zijn schepping
maar Hij gaf ons zoveel meer;
licht en warmte, hoop en liefde
steeds weer ….een levend licht.

Gebeden

Koor en allen: Onze Vader

Onze Vader in de hemel
Laat ons allen tezamen
Gelukkig zijn, tevreden zijn
Met wat U ons geeft
En met al wat leeft
Ja, laat dat waarheid zijn

Onze Vader in de hemel
Geef ons dagelijks uw brood
Aan iedereen, niemand alleen
Vergeef de fouten Heer
en laat ons dat ook bij ieder ander doen
Laat ons dat doen

Vader zend U Geest, naar de mensen hier
Maak ons als uw zoon, die ons leerde
Wat wij allen moeten doen dit uur,
Houden van elkaar

Onze Vader in de hemel
Laat ons allen tesamen
Gelukkig zijn, tevreden zijn
Met wat U ons geeft
En met al wat leeft
Ja laat dat waarheid zijn
Dat waarheid zijn (2x)

Collecte – Tijdens collecte zingt koor: Father

Father, we enter Your presence
To lift up Your name
Father You’re worthy of glory
You’re worthy of praise

Creator of ev’rything
The reason for us to sing
You are exalted Almighty King
We bless Your name forever

Father, we enter Your presence
To lift up Your name
Father You’re worthy of glory
You’re worthy of praise

Creator of ev’rything
The reason for us to sing
You are exalted Almighty King
We bless Your name forever

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
We worship You
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
We worship You

Father ,we enter Your presence
To lift up Your name
Father You’re worthy of glory
You’re worthy of praise

Creator of ev’rything
The reason for us to sing
You are exalted Almighty King
We bless Your name forever

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
We worship You
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
We worship You

Father ,we enter Your presence
To lift up Your name
Father You’re worthy of glory
You’re worthy of praise
Father, Father, Father

Allen en koor: U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af.
Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen, in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind.
En zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft.
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn godd’lijk wezen, is mijn glorie groot.
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!

Zegen

Na de dienst is er koffie of thee
Voor de kinderen is er limonade

Lengte 1 uur 27 min 37 sec
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (28)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn) 14 jul 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 07 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. H. Boter (Apeldoorn) 30 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. R.W. Heins (Zutphen) 23 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 16 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. J.J. Kappers (Apeldoorn) 02 jun 10:00

 8. 7 Hemelvaartsdag Ds. A.J. Al-van Holst 30 mei 10:30

 9. 8 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 26 mei 10:00

 10. 9 Dialectdienst Ds. J. Leijenhorst (Barchem) 19 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst Drs. L.C. Bulens (Apeldoorn) 12 mei 10:00