Geef feedback op de website

Paasmorgen

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 21 april, 10:00

Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk

21 april 2019 – Paasmorgen

De voorbereiding
Het muziekensemble speelt
Intredelied: Liedboek 630
Bemoediging en drempelgebed
De eerste psalm: Liedboek 614 + 139: 1, 2, 11
Kyrie en Gloria: Liedboek 301k + 306
Groet en Gebed van de zondag
De ‘kinderkerkpaaskaars’ en de ‘ouderenkerkpaaskaars’ worden aangestoken
Lied van het licht: Liedboek 600 – cantorij: 1, 3; allen: 2, 4, 5
Paasverhaal voor de kinderen
Lied met de kinderen: Tussentijds 169

De schriften
Lezing Oude Testament: Jesaja 51,9-11
Antwoordpsalm: Liedboek 118a
Epistellezing: Kolossenzen 3,1-4 gezongen
Halleluja: Liedboek 338k
Evangelie: Johannes 20,1-18
Acclamatie: Liedboek 339a
Evangelielied: Liedboek 619 – allen: 1, 3, 5, 6; cantorij: 2, 4
Preek
Schriftlied: Liedboek 642 – allen: 1, 2, 4, 5, 7, 8; cantorij: 3, 6

De gebeden en gaven
Gebeden:
- voorbede acclamatie: Liedboek 368f
- gebedsstilte
- slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 637
Zegen

Lengte 1 uur 26 min 8 sec
=>Download (79 MB)
Deze opname wordt over 7 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (24)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 07 jul 10:00

 3. 12 Zondagmorgendienst Mw ds M. Schepers-van der Poll - Enschede, gastpredikant 30 jun 10:00

 4. 13 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 23 jun 10:00

 5. 14 Olsman, Fred (Frederik Johannes - 1932-2019) Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 20 jun 11:00

 6. 15 Zondagmorgendienst Mw ds G.S. Bunjes-van der Lee - Borne (gastpredikant) 16 jun 10:00

 7. 16 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 09 jun 10:00

 8. 17 Zondagmorgendienst Ds J. Mol - Gaanderen (gastpredikant - em.) 02 jun 10:00

 9. 18 Zondagmorgendienst Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 26 mei 10:00

 10. 19 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 mei 10:00

 11. 20 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 12 mei 10:00