Geef feedback op de website

Paasmorgen

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 21 april, 10:00

Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk

21 april 2019 – Paasmorgen

De voorbereiding
Het muziekensemble speelt
Intredelied: Liedboek 630
Bemoediging en drempelgebed
De eerste psalm: Liedboek 614 + 139: 1, 2, 11
Kyrie en Gloria: Liedboek 301k + 306
Groet en Gebed van de zondag
De ‘kinderkerkpaaskaars’ en de ‘ouderenkerkpaaskaars’ worden aangestoken
Lied van het licht: Liedboek 600 – cantorij: 1, 3; allen: 2, 4, 5
Paasverhaal voor de kinderen
Lied met de kinderen: Tussentijds 169

De schriften
Lezing Oude Testament: Jesaja 51,9-11
Antwoordpsalm: Liedboek 118a
Epistellezing: Kolossenzen 3,1-4 gezongen
Halleluja: Liedboek 338k
Evangelie: Johannes 20,1-18
Acclamatie: Liedboek 339a
Evangelielied: Liedboek 619 – allen: 1, 3, 5, 6; cantorij: 2, 4
Preek
Schriftlied: Liedboek 642 – allen: 1, 2, 4, 5, 7, 8; cantorij: 3, 6

De gebeden en gaven
Gebeden:
- voorbede acclamatie: Liedboek 368f
- gebedsstilte
- slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 637
Zegen

Lengte 1 uur 26 min 8 sec
=>Download (79 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (26)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Paasmorgen Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 21 apr 10:00

 3. 12 Paaswake Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 20 apr 21:00

 4. 13 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 apr 19:30

 5. 14 Witte Donderdag Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 18 apr 19:30

 6. 15 Oecumenische vesper - Stille Week Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 16 apr 19:00

 7. 16 Passieconcert Almelo's Christelijk Mannenkoor   14 apr 16:00

 8. 17 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 14 apr 10:00

 9. 18 Zondagmorgendienst Ds K. Sluiter - em. predikant wijkgemeente Grote Kerk 07 apr 10:00

 10. 19 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 31 mrt 10:00

 11. 20 Zondagmorgendienst Ds A. van Houwelingen (em. predikant) - Almelo (gastvoorganger) 24 mrt 10:00