Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 21 april, 13:45

Ds. J.H. Tempelman uit Drachten

Organist: O. Dijkstra

Schriftlezing: Marcus 16: 1-16

Lied voor de dienst: ELB 131: 1, 2, 6 (Nu is het Pasen- Jezus leeft)
Afkondigingen
Intochtslied: ELB 122(Daar juicht een toon)
Votum, Zegengroet, Amen(predikant)
Zingen: Psalm 98: 1, 2
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Marcus 16: 1-16
Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7
Tekst: Marcus 16: 1-8
Bediening van Gods Woord
Zingen: Gezang 215 (Christus onze Heer verrees)
Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis zingen ELB 274a
Collecte
Zingen: Gezang 218: 1, 4, 5, 8 (Ik zeg het allen dat Hij leeft)
Zegen
Slotzang: ELB 132 (U zij de glorie)

Lengte 1 uur 15 min 30 sec
=>Download (13 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (108)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst Ds. G. Bruinsma uit Frieschepalen 19 mei 13:45

 3. 2 Morgendienst (Doopdienst) Ds. B. Bloemendal 19 mei 09:30

 4. 3 Middagdienst Ds. K. Snijder uit Diever 12 mei 13:45

 5. 4 Morgendienst Ds. J.J. Douma-v.d. Molen uit Leek 12 mei 09:30

 6. 5 Afscheidsdienst Br. Pietersma Ds. B. Bloemendal 07 mei 13:30

 7. 6 Avonddienst Ds. B. Bloemendal 05 mei 19:30

 8. 7 Morgendienst (Bevestinging Ambtsdragers) Ds. B. Bloemendal 05 mei 09:30

 9. 8 Middagdienst (Nabetrachting Heilig Avondmaal) Ds. B. Bloemendal 28 apr 13:45

 10. 9 Morgendienst (viering Heilig Avondmaal) Ds. B. Bloemendal 28 apr 09:30

 11. 10 2e Paasdag Gezinsdienst (KND)   22 apr 10:00