Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 28 april, 10:00

Ds H. Schorren - Rotterdam (gastpredikant)

Orde van dienst Almelo (Grote Kerk)
Zondag 28 april 2019
2e zondag van Pasen, zondag Quasimodo Geniti

DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en mededelingen

Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
daarna gaan allen staan

Bemoediging en drempelgebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v. Gezegend Gij, die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen!
a. DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
v. Die de weg van uw Zoon hebt bekroond met uw liefde:
a. DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
v. Lijf ons in in zijn leven maak ons één tot zijn lichaam:
a. DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
v. Geef ons oog voor elkaar en zicht op uw rijk
a. DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT
EN MET CHRISTUS OPSTAAN.
AMEN.

Openingslied Psalm 81 :1-4
allen gaan zitten

Kyrie en Gloria v. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:
……
Zo bidden wij ….

Lied 305
Groet v. De Heer is met u allen!
a. ZIJN VREDE IS MET U !

Gebed van de zondag
v. …….
in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
Dat bidden wij,
a. DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.

DE SCHRIFTEN

Lezing Oude Testament Genesis 28:10-22

l: Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Antwoordpsalm Psalm 150a

Lezing uit het Epistel Openbaring 1:12b-20

l: Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Zingen Lied 513
allen gaan daarna staan
Lezing heilig Evangelie Lucas 24:13-35

Acclamatie a. U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen (339a)
allen gaan zitten
Preek

Zingen Lied 646

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbede v. … zo bidden wij samen (368f)

ONZE VADER

Inzameling van de gaven – orgelspel

Gebed over de gaven

Slotlied Lied 655

Wegzending en zegen : …

Orgelspel

Lengte 53 min 8 sec
=>Download (49 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (15)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds M. Montagne - predikant wijkgemeente Pniël 14 jul 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 07 jul 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Mw ds M. Schepers-van der Poll - Enschede, gastpredikant 30 jun 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 23 jun 10:00

 6. 5 Olsman, Fred (Frederik Johannes - 1932-2019) Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 20 jun 11:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Mw ds G.S. Bunjes-van der Lee - Borne (gastpredikant) 16 jun 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 09 jun 10:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds J. Mol - Gaanderen (gastpredikant - em.) 02 jun 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 26 mei 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 mei 10:00