Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 28 april, 10:00

Mw. M. van der Veen (Apeldoorn)

Liturgie Wilheminakerk zondag 28 april 2019

Lied voor de dienst: LB 428

Overvloedig geef Ik u;
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel mijn liefde uit;
vrede zij u.

Overvloedig geef Ik u;
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel mijn liefde uit;
vrede zij u.

Aansteken Kaarsen en opening Bijbel
welkom en mededelingen door ouderling van dienst.

Intochtslied: LB 81: 1, 2, 4

1. Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

2. Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

4. God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht
nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Votum en groet

Lied: 150 a: 1, 2, 3 en 4

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Gebed

Lied 644: 1, 2, 3

1. Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.

2. Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

3. Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

Schriftlezing: Johannes 20:19-31

Lied 645: 1, 2
1. Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden!

2. Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied,
deed de dood teniet
in de nieuwe morgen.

Schriftlezing: Openbaring 1: 12-20

Lied 645: 5, 6

5. Pasen is de dag,
dat de dove lippen
van het stomme graf
Hem, het woord van God,
uit de zwarte dood
in het leven riepen.

6. Daarom, zing Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Word zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand.

Verkondiging

Lied 908 vers 1, 2 en 7

1. Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, – o kom dan, kom,
Christus, mijn bruidegom!

7. Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

Gebeden

Slotlied: 428

Overvloedig geef Ik u;
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel mijn liefde uit;
vrede zij u.
Overvloedig geef Ik u;
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel mijn liefde uit;
vrede zij u.

Wegzending en zegen

Lengte 1 uur 4 min 6 sec
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (28)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn) 14 jul 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 07 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. H. Boter (Apeldoorn) 30 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. R.W. Heins (Zutphen) 23 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 16 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. J.J. Kappers (Apeldoorn) 02 jun 10:00

 8. 7 Hemelvaartsdag Ds. A.J. Al-van Holst 30 mei 10:30

 9. 8 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 26 mei 10:00

 10. 9 Dialectdienst Ds. J. Leijenhorst (Barchem) 19 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst Drs. L.C. Bulens (Apeldoorn) 12 mei 10:00