Geef feedback op de website

Handelingen 15: 23-29, "Omgaan met verschillen"

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 28 april, 09:30

ouderling Jos de Vries, preek van Tiemen Dijkema

Groet
Zingen; GKB Gezang 119: 1 en 2 (De kerk van alle tijden, kent slechts een vaste grond)
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 15: 1-29
Zingen; GKB Gezang 119: 3, 4 en 5 (God houdt zijn kerk in leven)
Tekst; Handelingen 15: 23-29
Preek
Zingen; Psalm 33:2 en 3 (Het woord des Heren is waarachtig)
Lezing van de wet
Zingen LB Gezang 476: 4 en 5 (Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster)
Gemeente gebed
Collecte
Zingen; Opwekking 589 : `Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart` (you tube)
Zegen
Gezongen Amen

I.v.m. Koningsdag na afloop van de dienst 2 coupletten van het Wilhelmus 1 en 6
(Te vinden in LB Gezang 411)

Lengte 1 uur 41 min 3 sec
=>Download (17 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (107)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Waarom een hel? Lucas 16: 19-31 ds Arjan Wilschut 23 jun 16:00

 3. 2 Delen met een ander ds Arjan Wilschut 23 jun 09:30

 4. 3 HC 3 Vr/antw 6 en 8 en HC 25 vr/antw 65, 1 Kor 2 ds Ulbe vd Meer 16 jun 16:00

 5. 4 Leviticus 23:1.2 en 5,6, Matteüs 13:33-35, Handelingen 2:1-8 en 11b en 14 en 22b- 24 en 32-33 ds Ulbe vd Meer 16 jun 09:30

 6. 5 Pinksteren. Uw zalving is blijvend! Lucas Ledelay; preek van ds. Kees van Dusseldorp, Schildwolde 09 jun 16:00

 7. 6 Heilig Avondmaal. Genesis 11:7-9, 15:17-21, Handelingen 2:1-13 ds Bas van Zuijlenkom 09 jun 09:30

 8. 7 Het evangelie naar Johannes, de leerling van wie Jezus veel hield ds Rob van Houwelingen 02 jun 16:00

 9. 8 Lucas 22:14-20 en 2 Korintiërs 3 ds Rob van Houwelingen 02 jun 09:30

 10. 9 Hemelvaartsdag, Matteüs 28, De allesomvattende majesteit van de opgestane Heer ds Rob van Houwelingen 30 mei 10:00

 11. 10 Joh. 8: 42-47, Hand. 12: 6-12, Mat. 24: 29-31, NGB art. 12 ds Rudolf Bruijn 26 mei 16:00