Geef feedback op de website

MvH - Uitverkiesing en menslike verantwoordelikheid

Noimagesmall a52aade4
Video 36b433bc
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 28 april, 18:00

Ds. Maarten van Helden

Uitverkiesing en menslike verantwoordelikheid

Skriflesing: Matteus 22:1-14, Openbaring 3:1-6 en 19:5-9
Teksvers: Matteus 22:1-14 (14)
DL 2 art 5-7 (en 8-9)

Uit die belydenis van Dordrecht het ons laaskeer weer gehoor dat God getrou, genadig, goed, lankmoedig, barmhar-tig en regverdig is (DL 2.1-4). Dit is juis weens sy goedertie-renheid (goedheid en trou) dat Hy Christus geskenk het as eenmalige en voldoende offer vir al ons sondes!
Die vraag bly egter by ons: Maar as alles genade is, het ons as mense dan nie ook ‘n verantwoordelikheid nie? En dit is waaroor dit in DL 2.5-7en verder gaan. Die mens se taak is nie deur die genade uitgesluit nie, maar juis daarin ingesluit:
Tog kom dit baie sterk in die teksgedeelte na vore en gee ons nou reeds gedeeltelik aandag aan ons taak in heiligmaking – die aantrek van ons bruidsklere.

Lengte 1 uur 8 min 54 sec
=>Download (24 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (159)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 FH - God herstel vrede tussen ons en Hom sodat ons vrede met mekaar kan maak Teologiese Student Flip Hatting 23 jun 18:00

 3. 2 GK - God lives with us! Twenty tons of gold for God's home Rev. Gerrit Kruger 23 jun 11:00

 4. 3 FH - Die Here skep, onderhou en regeer alle dinge, dit troos ons en daarom kan ons in Hom bly wees! Teologiese Student Flip Hatting 23 jun 09:00

 5. 4 CS - God se heerlikheid straal uit Sy skepping deur Jesus Christus. Ds. Christo Swanepoel - GK Lyttelton 16 jun 18:00

 6. 5 PvdB - Withered hand or withered heart? Rev. Paul van den Berg 16 jun 11:00

 7. 6 PvdB - Verdorde hand of verdorde hart? Ds. Paul van den Berg 16 jun 09:00

 8. 7 MvH - Van superhero tot zero Ds. Maarten van Helden 09 jun 18:00

 9. 8 GK - On the day of Pentecost, the gospel was given to Rev. Gerrit Kruger 09 jun 11:00

 10. 9 PvdB - Ongesuurde brood simboliseer die afsterwe van ‘n sondige lewe Ds. Paul van den Berg 09 jun 09:00

 11. 10 PvdB - Wedergebore in Christus deur sy Gees en Woord Ds. Paul van den Berg 02 jun 18:00