Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 05 mei, 10:00

Mw dr M. de Vries-Smelt - Wierden (gastpredikant)

Orde van Dienst zondag 5 mei 2019
Grote Kerk Almelo

DE VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
daarna gaan allen staan

Bemoediging en drempelgebed:
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: Gezegend Gij, die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen!
a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
v: Die de weg van uw Zoon hebt bekroond met uw
liefde:
a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
v: Lijf ons in in zijn leven, maak ons één tot zijn
lichaam:
a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
v: Geef ons oog voor elkaar en zicht op uw rijk:
a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT
EN MET CHRISTUS OPSTAAN.
AMEN

Openingslied Psalm 33: 1, 2 en 8 met antifoon lied 640 b

Kyrie en het Gloria:
v: …..
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn naam prijzen, want zijn goedertierenheid is
zonder einde:

Cantorij met gemeente:
Heer, ontferm u over ons
V Glorie aan God in de hoge zingt de cantorij

Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!
v: ……
in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven,
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS,
UW ZOON.
AMEN.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament:
l: Jeremia 32: 36 – 41
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
De antwoordpsalm Psalm 30: 1, 2 en 5
Lezing uit de brieven:
l: Openbaring 5: 6 – 14
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
Schriftlied Lied 777: 1, 3, 6 en 7
allen gaan daarna staan
Lezing van het evangelie
Lucas 24: 35 – 48
Acclamatie: Lied 339a
a: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.
allen gaan zitten
Lied van de week 657: 1, 2 en 4
Preek
Schriftlied 659: 1, 2, 3, 4, 5, 6

DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Gebeden:
Voorbede:
………
Zo bidden wij samen 368f
a: God van leven en licht, maak alles nieuw
Halleluja.
…………..

Daarom bidden we samen
a: God van leven en licht, maak alles nieuw
Halleluja.

……….
En daarom bidden we samen
a: God van leven en licht, maak alles nieuw
Halleluja.
………….

En daarom bidden we samen
a: God van leven en licht, maak alles nieuw
Halleluja.
………………
Zo bidden wij samen
a: God van leven en licht, maak alles nieuw
Halleluja.
………..
Zo bidden wij samen
a: God van leven en licht, maak alles nieuw
Halleluja.

Gebedsstilte
v: Slotgebed
a: ONZE VADER
De inzameling van de gaven voor de diaconie -¬‐ Orgelspel

Gebed over de gaven

Slotlied 708: 1 en 6 allen gaan staan

Wegzending en zegen:
v: …..
a: Amen
Orgelspel
Bij de uitgang is er een collecte voor het thuiskerkenwerk

Lengte 1 uur 10 min 6 sec
=>Download (64 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (23)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 26 mei 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 mei 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 12 mei 10:00

 5. 4 bruidspaar Brinks   11 mei 16:30

 6. 5 Zondagmorgendienst Mw dr M. de Vries-Smelt - Wierden (gastpredikant) 05 mei 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds H. Schorren - Rotterdam (gastpredikant) 28 apr 10:00

 8. 7 J.W. Visser - Gedachtenisbijeenkomst voor zijn leven.   26 apr 11:00

 9. 8 Paasmorgen Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 21 apr 10:00

 10. 9 Paaswake Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 20 apr 21:00

 11. 10 Goede Vrijdag Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 apr 19:30