Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio live 9dd31038
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 05 mei, 10:00

Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht

Mededeling ouderling van dienst

Openingspsalm: Lied 33 : 1 & 2

Bemoediging en Groet / Dremelgebed

Zingen: Lied 33 : 8
Verootmoedigingsgebed

Zingen: “ Kom zing ….” (Melodie lied 672)
Kom zing op deze dag
met ons het lied van leven.
En deel met ons het licht
de kracht van God gegeven.
Drink met ons uit de bron
van water rijk en fris.
Vier met ons nu het woord,
dat God met mensen is.

Dat God met mensen is,
dat willen wij beamen
In woorden en in daad,
met hart en handen samen.
Zijn Geest door ademt ons,
bezielt heel ons bestaan.
God die met mensen is,
wil met ons verder gaan.

Wetslezing
Zingen: Lied 422

Gebed om HG
Moment voor de kinderen
Zingen: Kaarsenlied

1ste Schriftlezing: Deuteronomium 4: 32 – 40

Zingen: “Zo ver en toch nabij….” (melodie Lied 834)
Zo ver en toch nabij zijt gij,
hart van dit leven, bron in mij,
hand op mijn schouder, diep geheim
van liefde, die met mij wil zijn.

U zet mij recht, wanneer ik val,
U geeft mij kracht, en bovenal
vergeeft U, waar oneffenheid
zich op mijn weg heeft uitgebreid.

U bent een God van rechtop staan.
Van “Mens, je mag weer verder gaan!”
Van leven diep en menselijk,
van liefde groot en goddelijk.

2de Schriftlezing: Johannes 15 : 1-8
Zingen: Lied 653 : 10, 11 & 12

Overweging / Muzikale intermezzo

Zingen: (melodie lied 121)
Je komt de vrijheid op het spoor,
trouw aan die ene stem,
op zoek, geleid door Hem,
standvastig, kalm en onverstoord,
geheim om uit te leven
en uitzicht van Godswege.

Door wat je durft, in wat je doet,
bezield door wat je drijft,
gesterkt door wat beklijft
ga je de vrijheid tegemoet
het spel is op de wagen,
Je wordt door God gedragen.

Je hebt de vrijheid aangeraakt,
niet verder reikt je kracht.
De avond valt , de nacht.
Maar Hij die niet, de nooit verzaakt,
Hij zal het licht bewaken,
je taak, je droom volmaken.

Wanneer de dood de muren slecht
van jouw verstikt bestaan,
dan breekt de vrijheid aan
die met geweld je werd ontzegd.
Gods oog doet je herleven,
Hij zal je vrijheid geven.

Mededelingen DvD / Collecte
Dankgebed en voorbede

Slotlied: Lied 709 : 1, 4 & 5
Zegen
i.p.v. Amen, amen Zingen: Lied 425

Lengte 1 uur 20 min 51 sec
=>Download (37 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (69)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 private huwelijk   25 mei 12:30

 3. 2 private herdenkings-bijeenkomst diversen 19 mei 15:00

 4. 3 Kerkdienst. 19 mei 2019 Ds. K. Vos, Naarden 19 mei 10:00

 5. 4 Kerkdienst De heer Boers 12 mei 10:00

 6. 5 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht 05 mei 10:00

 7. 6 4 mei herdenking   04 mei 19:00

 8. 7 Kerkdienst Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 28 apr 10:00

 9. 8 Kerkdienst: Pasen   21 apr 10:00

 10. 9 Goede Vrijdag   19 apr 19:30

 11. 10 Witte donderdag Ds. Oussoren 18 apr 19:30