Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 05 mei, 10:00

Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht

Mededeling ouderling van dienst

Openingspsalm: Lied 33 : 1 & 2

Bemoediging en Groet / Dremelgebed

Zingen: Lied 33 : 8
Verootmoedigingsgebed

Zingen: “ Kom zing ….” (Melodie lied 672)
Kom zing op deze dag
met ons het lied van leven.
En deel met ons het licht
de kracht van God gegeven.
Drink met ons uit de bron
van water rijk en fris.
Vier met ons nu het woord,
dat God met mensen is.

Dat God met mensen is,
dat willen wij beamen
In woorden en in daad,
met hart en handen samen.
Zijn Geest door ademt ons,
bezielt heel ons bestaan.
God die met mensen is,
wil met ons verder gaan.

Wetslezing
Zingen: Lied 422

Gebed om HG
Moment voor de kinderen
Zingen: Kaarsenlied

1ste Schriftlezing: Deuteronomium 4: 32 – 40

Zingen: “Zo ver en toch nabij….” (melodie Lied 834)
Zo ver en toch nabij zijt gij,
hart van dit leven, bron in mij,
hand op mijn schouder, diep geheim
van liefde, die met mij wil zijn.

U zet mij recht, wanneer ik val,
U geeft mij kracht, en bovenal
vergeeft U, waar oneffenheid
zich op mijn weg heeft uitgebreid.

U bent een God van rechtop staan.
Van “Mens, je mag weer verder gaan!”
Van leven diep en menselijk,
van liefde groot en goddelijk.

2de Schriftlezing: Johannes 15 : 1-8
Zingen: Lied 653 : 10, 11 & 12

Overweging / Muzikale intermezzo

Zingen: (melodie lied 121)
Je komt de vrijheid op het spoor,
trouw aan die ene stem,
op zoek, geleid door Hem,
standvastig, kalm en onverstoord,
geheim om uit te leven
en uitzicht van Godswege.

Door wat je durft, in wat je doet,
bezield door wat je drijft,
gesterkt door wat beklijft
ga je de vrijheid tegemoet
het spel is op de wagen,
Je wordt door God gedragen.

Je hebt de vrijheid aangeraakt,
niet verder reikt je kracht.
De avond valt , de nacht.
Maar Hij die niet, de nooit verzaakt,
Hij zal het licht bewaken,
je taak, je droom volmaken.

Wanneer de dood de muren slecht
van jouw verstikt bestaan,
dan breekt de vrijheid aan
die met geweld je werd ontzegd.
Gods oog doet je herleven,
Hij zal je vrijheid geven.

Mededelingen DvD / Collecte
Dankgebed en voorbede

Slotlied: Lied 709 : 1, 4 & 5
Zegen
i.p.v. Amen, amen Zingen: Lied 425

Lengte 1 uur 20 min 51 sec
=>Download (37 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (78)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 private herdenkingsdienst   17 jul 14:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 14 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst De heer A. Mourik - Geluk 07 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. R. Abma 30 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 10. 9 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 11. 10 private huwelijk   25 mei 12:30