Geef feedback op de website

Dienst van verbintenis en intrede van ds. Jolanda Al - van Holst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 05 mei, 10:00

Mw. I. de Zwart (Deventer) en ds. Sj. Muller (Beekbergen)

Dienst van verbintenis en intrede van
ds. Jolanda Al – van Holst
Voorgangers: ds. Sjoerd Muller, ds. Ingrid de Zwart
Ouderling van dienst: Jan Vegter
Diaken: Henk Fiets
Organist: Bert Holstein
Slotlied samen met In Between

Lied voor de dienst: Lied 275: alle verzen
(Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig)
1.
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2.
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4.
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5.
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Welkom door ouderling van dienst

Intochtslied: Psalm 150: 1, 2
(Loof God, loof Hem overal)

1.
Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2.
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Glorialied 305: 1, 2, 3
(Alle eer en alle glorie)

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Verbintenis ds. Jolanda Al – van Holst

Inleiding

Lied: Dank U wel voor de sterren en de maan
https://www.youtube.com/watch?v=qvc-6NE4Kc4

In het midden van de gemeente

Dia: Bij de Paaskaars

Dia: Bij de bijbel

Lied 791: 1, 2
(Liefde, eenmaal uitgesproken)

1.
Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2.
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Dia: Bij het doopvont

Dia: Bij brood en wijn

Lied 791: 3, 4

3.
Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Dia: In de samenleving Bij de collectezakken

Dia: Bij de deur

Lied 791: 5, 6

5.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Vraag en belofte

Vraag aan de gemeente:

Wilt u
ds Jolanda Al – van Holst
in uw midden aanvaarden
als uw predikant,
haar helpen en terzijde staan
haar in uw gebeden blijven gedenken
om zo met elkaar
de weg van het leven te gaan,
daarin uitdragend van de hoop die in ons is?
Wat is daarop uw antwoord?

Antwoord: Ja, dat willen wij.

Lied 416: 1, 2, 3, 4
(Ga met God en Hij zal met je zijn)

1.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Schriftlezing: Johannes 21: 1 – 14

Overweging

Meditatief orgelspel

Lied 910: alle verzen
(Soms groet een licht van vreugde)

1.
Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

2.
Goddank, wij overdenken
’t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

3.
Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

4.
Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Gebeden

Collecten (kinderen komen)

Dia: Even met zijn allen op de foto!

Allen zingen samen met In Between:

Ga de wereld in

Solo: Lang geleden ver van hier vandaan
Leefde Hij die ons heeft voorgedaan
eet van mijn brood en drink van mijn wijn
Hij was de basis voor ons christenzijn

Samen Lang geleden ver van hier vandaan
Leefde Hij die ons heeft voorgedaan
eet van mijn brood en drink van mijn wijn
Hij was de basis voor ons christenzijn

Refrein (samen)
Ga de wereld in
en verkondig de boodschap
zoals Hij dat deed
Ga de wereld in
toon de mensen het geloof
dat Hij heeft voorgeleefd.
En leid hen tot de weg
die Hij ons heeft gewezen.

Solo Want Hij zei dat lang voor ons vandaan
Ook al rijst ons telkens weer de vraag
Hoe te geloven de daad bij het woord
Opdat een ieder deze boodschap hoort

Samen Want Hij zei dat lang voor ons vandaan
Ook al rijst ons telkens weer de vraag
Hoe te geloven de daad bij het woord
Opdat een ieder deze boodschap hoort

Refrein (samen)
Ga de wereld in
en verkondig de boodschap
zoals Hij dat deed
Ga de wereld in
toon de mensen het geloof
dat Hij heeft voorgeleefd.
En leid hen tot de weg
die Hij ons heeft gewezen.

Instrumentaal

Hoe te geloven de daad bij het woord
opdat een ieder deze boodschap hoort

Zegen

Lengte 1 uur 51 min 55 sec
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (28)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn) 14 jul 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 07 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. H. Boter (Apeldoorn) 30 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. R.W. Heins (Zutphen) 23 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 16 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. J.J. Kappers (Apeldoorn) 02 jun 10:00

 8. 7 Hemelvaartsdag Ds. A.J. Al-van Holst 30 mei 10:30

 9. 8 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 26 mei 10:00

 10. 9 Dialectdienst Ds. J. Leijenhorst (Barchem) 19 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst Drs. L.C. Bulens (Apeldoorn) 12 mei 10:00