Geef feedback op de website

H.C. zondag 39, God maakt van ouders zwaargewichten.

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 05 mei, 16:00

ds Jelle Drijfhout

Thema: God maakt van ouders zwaargewichten.

1. Votum en zegengroet

2. LB 704:1,2,3 (Dank dank nu allen God)

3. Gebed

4. Schriftlezing Lev 20:1-6 & Mat 23:1-12

5. Ps 34:4,5 (des Heren engel schaart)

6. Tekst HC 39

7. Verkondiging

8. Ps 71:9,10,11 (uw grote daden zal ik prijzen)

9. Apostolische geloofsbelijdenis

10. LB 939:1,3 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht (melodie van opw 575)

11. Voorbede en dankzegging

12. Collecte

13. LB 728:1,3 (de heiligen ons voorgegaan) (=LvdK 103:1,3)

14. Zegen

Lengte 1 uur 8 min 14 sec
=>Download (12 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (107)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 HC 3 Vr/antw 6 en 8 en HC 25 vr/antw 65, 1 Kor 2 ds Ulbe vd Meer 16 jun 16:00

 3. 2 Leviticus 23:1.2 en 5,6, Matteüs 13:33-35, Handelingen 2:1-8 en 11b en 14 en 22b- 24 en 32-33 ds Ulbe vd Meer 16 jun 09:30

 4. 3 Pinksteren. Uw zalving is blijvend! Lucas Ledelay; preek van ds. Kees van Dusseldorp, Schildwolde 09 jun 16:00

 5. 4 Heilig Avondmaal. Genesis 11:7-9, 15:17-21, Handelingen 2:1-13 ds Bas van Zuijlenkom 09 jun 09:30

 6. 5 Het evangelie naar Johannes, de leerling van wie Jezus veel hield ds Rob van Houwelingen 02 jun 16:00

 7. 6 Lucas 22:14-20 en 2 Korintiërs 3 ds Rob van Houwelingen 02 jun 09:30

 8. 7 Hemelvaartsdag, Matteüs 28, De allesomvattende majesteit van de opgestane Heer ds Rob van Houwelingen 30 mei 10:00

 9. 8 Joh. 8: 42-47, Hand. 12: 6-12, Mat. 24: 29-31, NGB art. 12 ds Rudolf Bruijn 26 mei 16:00

 10. 9 Kolossenzen 1: 12-23 ds Rudolf Bruijn 26 mei 09:30

 11. 10 H.C. zondag 42, ds Jaap Boerma 19 mei 16:00