Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
  • I: Over de kerk
  • I: zondag 12 mei, 10:00

Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant)

Orde van dienst voor de Grote Kerk Almelo zo 12 mei 2019 – 10:00 uur

Welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
Openingslied: LB 652
Kyrie en Gloria
Glorialied: 305
Groet en Gebed van de zondag
Schriftlezing: Num.27:12-23
Zingen: P 100
Schriftlezing: Opb.7:9-17
Zingen: 725
Schriftlezing: Joh.10:22-30
Acclamatie: LB 339a
Verkondiging
Zingen: 377
Gebeden en gaven
Inzameling van de gaven
Slotlied: 425
Wegzending en zegen

Lengte 59 min 53 sec
=>Download (55 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

  1. Opnames (15)
  2. RSS
  1. Titel Spreker Datum/tijd

  2. 11 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 12 mei 10:00

  3. 12 bruidspaar Brinks   11 mei 16:30

  4. 13 Zondagmorgendienst Mw dr M. de Vries-Smelt - Wierden (gastpredikant) 05 mei 10:00

  5. 14 Zondagmorgendienst Ds H. Schorren - Rotterdam (gastpredikant) 28 apr 10:00

  6. 15 Paasmorgen Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 21 apr 10:00