Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 12 mei, 10:00

ds Rob v.d. Plicht

Voorganger : ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst : Bertus Peters
Lector : Corrie Slobbe
Koster : Jaap Broer
Kinderkerk : Simone en Carola
1e Collecte : Eredienst
2e Collecte : Diaconie
Deurcollecte : PKN Collecte Jeugdwerk JOP

Orde van dienst
Welkom en mededelingen

*Aanvangslied: Psalm 66: 1, 2

Bemoediging en Groet

*Zingen (nog staand) Psalm 66: 3

Gebed om ontferming

*Zingen: Psalm 33: 8

Leefregel

Gebed

*Kinderkerklied, kinderen naar hun dienst tijdens het 3e couplet
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Schriftlezing Genesis 15: 1-6
1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 2 ‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. 3 U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4 Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5 Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6 Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.

*Zingen: Lied 319: 1, 4, 5, 6, 7

Schriftlezing Openbaring 7: 9-17
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’
13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

*Zingen: Lied 623: 1, 4
Preek

Meditatieve muziek

*Zingen: Lied 657: 1, 2, 3

Kinderen komen terug
Luisterlied: Ik zal er zijn (Sela) https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

Gebeden

Inzameling van de gaven

*Slotlied: Lied 725: 1, 3, 4

Zegen

Lengte 1 uur 27 min 3 sec
=>Download (15 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (94)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 16 jun 10:00

 3. 12 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 02 jun 10:00

 4. 13 Hemelvaartsdienst ds Jan-Willem Leurgans 30 mei 09:00

 5. 14 Jeugddienst. Het thema is: Taboes! mmv Ithiël ds Jan-Willem Leurgans 26 mei 10:00

 6. 15 Kerkdienst MMV Noorderkoor ds Jan-Willem Leurgans 19 mei 10:00

 7. 16 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 12 mei 10:00

 8. 17 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 05 mei 10:00

 9. 18 Twee jongens onder het luik   04 mei 20:45

 10. 19 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 28 apr 10:00

 11. 20 Pasen THEMA: Vrouwen bij het open graf ds. Rob.v.d.Plicht - ds Jan-Willem Leurgans 21 apr 10:00