Geef feedback op de website

Met Christus gestorven en opgestaan zijn

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 12 mei, 10:00

Ds. M. Bot

Schriftlezing: Psalm 16 & Kol.2:20-3:4
Verkondiging Kolossenzen spreekt over een met Christus gestorven en opgestaan zijn van de gelovige. Na Goede Vrijdag en Pasen gaat Jezus’ werk door in het leven van de gelovige. In dat alles ziet de gelovige uit naar de Wederkomst, zodat wat nu nog verborgen is, dan in heerlijkheid openbaar zal zijn.

Thema: Met Christus gestorven en opgestaan zijn
Lengte 1 uur 28 min 55 sec
=>Download (15 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (117)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kostbare Liefde Leesdienst Ouderling: R. Smit 16 jun 16:30

 3. 2 Gods Geest is de Geest van Christus - voorbereiding H.A. Ds. M. Bot 16 jun 10:00

 4. 3 Middagdienst - 1e Pinksterdag Ds. C.J. Droger 09 jun 14:30

 5. 4 Morgendienst - 1e Pinksterdag Ds. M. Bot 09 jun 10:00

 6. 5 U bent een brief van Christus Ds. J.C. Hardeman 02 jun 16:30

 7. 6 Het bezoek van de koningin van Sjeba Leesdienst Ouderling: H.W. Petersen 02 jun 10:00

 8. 7 Hemelvaartsdag Ds. M. Bot 30 mei 10:00

 9. 8 Laat de liefde ongeveinsd zijn Leesdienst Ouderling: F. Egas 26 mei 16:30

 10. 9 God leert ons het goede leven voor Zijn aangezicht Ds. M. Bot 26 mei 10:00

 11. 10 En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. Prof. Dr. G.C. den Hertog 19 mei 16:30