Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 12 mei, 16:00

ds Wim de Groot

1. Mededelingen en welkom
2. (Gezongen) votum en zegen (gezongen amen)
3. Zingen: Breng ons samen (Opwekking 797)
4. Gebed
5. Lezing: Efeziërs 5:18-33
6. Zingen: NLB 793:1,2,3 (Bron van liefde, licht en leven)
7. Kerntekst Efeziërs 5:21
8. Preek Relaties – 4 – het huwelijk
9. Zingen: NLB 795:1,2,3,4,5 (Wat ons bond, God, is verbroken)
10. Apostolische geloofsbelijdenis. Zingen als antwoord: Gezang 161:4 (Vader van het leven)
11. Gebed
12. Slide voor de bespreekvragen en even tijd om gebedsbriefjes in te vullen
13. Collecte
14. Slotlied: NLB 416:1,2,3,4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
15. Zegen (gezongen amen)

Lengte 1 uur 0 min 25 sec
=>Download (10 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (107)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Waarom een hel? Lucas 16: 19-31 ds Arjan Wilschut 23 jun 16:00

 3. 2 Delen met een ander ds Arjan Wilschut 23 jun 09:30

 4. 3 HC 3 Vr/antw 6 en 8 en HC 25 vr/antw 65, 1 Kor 2 ds Ulbe vd Meer 16 jun 16:00

 5. 4 Leviticus 23:1.2 en 5,6, Matteüs 13:33-35, Handelingen 2:1-8 en 11b en 14 en 22b- 24 en 32-33 ds Ulbe vd Meer 16 jun 09:30

 6. 5 Pinksteren. Uw zalving is blijvend! Lucas Ledelay; preek van ds. Kees van Dusseldorp, Schildwolde 09 jun 16:00

 7. 6 Heilig Avondmaal. Genesis 11:7-9, 15:17-21, Handelingen 2:1-13 ds Bas van Zuijlenkom 09 jun 09:30

 8. 7 Het evangelie naar Johannes, de leerling van wie Jezus veel hield ds Rob van Houwelingen 02 jun 16:00

 9. 8 Lucas 22:14-20 en 2 Korintiërs 3 ds Rob van Houwelingen 02 jun 09:30

 10. 9 Hemelvaartsdag, Matteüs 28, De allesomvattende majesteit van de opgestane Heer ds Rob van Houwelingen 30 mei 10:00

 11. 10 Joh. 8: 42-47, Hand. 12: 6-12, Mat. 24: 29-31, NGB art. 12 ds Rudolf Bruijn 26 mei 16:00