Geef feedback op de website

PvdB - Redding is enkel en alleen ‘n genadedaad van die Here

Noimagesmall a52aade4
Video 36b433bc
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 12 mei, 18:00

Ds. Paul van den Berg

Redding is enkel en alleen ‘n genadedaad van die Here

Skriflesing: Romeine 1 en 8
Teksvers: Rom 1:20-22; 8:3
DL: Hoof 3 & 4. Punt 4 – 6
HK: Son 7 (21) en 25 (65)

Oor die eeue heen was daar al baie dinge gesê oor die positiewe en of negatiewe beskouings ten opsigte van die mens. Sommige mense is oor optimisties oor die mens en ander word weer aangekla dat hulle hiper negatief is oor die wese van die mens. Wat is jou mening oor die mens vandag? Is die mens op sy eie tot iets goeds in staat? Daar is ‘n algemene siening in die wêreld dat die meeste mense darem weet wat goed en sleg, reg of verkeerd is. Dit word die sg “lig van die natuur genoem”.
Om die vraag na die goeie en of slegte aard en wese van die mens te bespreek, laat die opstellers van die Dortse Leerreëls, hoofstuk 3 & 4, punt 4 tot 6 die lig van die Here skyn oor drie sake:
 ‘n Mens kan nie gered word deur die sg “lig van die natuur” nie.
 ‘n Mens kan nie gered word deur die onderhouding van die wet nie.
 ‘n Mens kan slegs gered word op grond van die genade van die Here wat deur die Heilige Gees en die Woord van God, ons harte oopmaak vir die Blye Boodskap van redding en genade.

Lengte 53 min 35 sec
=>Download (18 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (161)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Bybelskool: My identiteit in Christus Ds. Paul van den Berg 17 sep 19:00

 3. 2 GK - God se huis en Salomo se hart. God woon in ons harte Ds Gerrit Kruger 15 sep 18:00

 4. 3 MvH - Gee wat God jou gee vir sy diens Ds Maarten van Helden 15 sep 09:00

 5. 4 Bybelskool: My identiteit in Christus Ds Paul van den Berg 10 sep 19:00

 6. 5 PvdB - Belofte, belydenis, troos en verwagting – Jesus Christus kom weer Ds. Paul van den Berg 08 sep 18:00

 7. 6 MvH - Jesus Christ: Man or God, or both? Rev. Maarten van Helden 08 sep 11:00

 8. 7 GK - Die leëraanvoerder van die Here! Ds Gerrit Kruger 08 sep 09:00

 9. 8 Bybelskool: My identiteit in Christus Ds Paul van den Berg 03 sep 19:00

 10. 9 GK - Leef in volkome afhanklikheid van God! Ds. Gerrit Kruger 01 sep 18:00

 11. 10 MvH - An eternal genealogy! Rev. Maarten van Helden 01 sep 11:00