Geef feedback op de website

Morgendienst (Doopdienst)

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 19 mei, 09:30

Ds. B. Bloemendal

Organist: H. van der Velde
Schriftlezing: Psalm 131 (NBV)
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10 (HSV)

Zingen: Evangelische Liedbundel 425
Binnenkomst doopouders
Welkom door kerkenraad
Zingen: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Stil Gebed, Votum en Groet
Zingen: Evangelische Liedbundel 218: 1 en 2
Gebed van verootmoediging en om Verlichting met de Heilige Geest
Genadeverkondiging
Lezen van het formulier voor de Heilige Doop
Doopgebed
Zingen: Evangelische Liedbundel 278: 1 en 2
Vragen aan de ouders voorafgaand aan de Doop
Gesprek met de kinderen
Rico Jelmar wordt gedoopt
Zingen: Evangelische Liedbundel 351
Overhandiging van de geschenken namens de kerk
Zingen: Goede morgen, welkom allemaal
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Psalm 131 (NBV)
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10 (HSV)
Zingen: Gezang 481: 1
Verkondiging
Zingen: Evangelische Liedbundel 140: 1 en 3
Dankgebed en Voorbeden
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Collecte
Zingen: Opwekking 710
Zegen
Zingen: Gezang 456: 3

Lengte 1 uur 28 min 58 sec
=>Download (15 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (109)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Middagdienst Ds. K. Snijder uit Diever 12 mei 13:45

 3. 12 Morgendienst Ds. J.J. Douma-v.d. Molen uit Leek 12 mei 09:30

 4. 13 Afscheidsdienst Br. Pietersma Ds. B. Bloemendal 07 mei 13:30

 5. 14 Avonddienst Ds. B. Bloemendal 05 mei 19:30

 6. 15 Morgendienst (Bevestinging Ambtsdragers) Ds. B. Bloemendal 05 mei 09:30

 7. 16 Middagdienst (Nabetrachting Heilig Avondmaal) Ds. B. Bloemendal 28 apr 13:45

 8. 17 Morgendienst (viering Heilig Avondmaal) Ds. B. Bloemendal 28 apr 09:30

 9. 18 2e Paasdag Gezinsdienst (KND)   22 apr 10:00

 10. 19 Middagdienst Ds. J.H. Tempelman uit Drachten 21 apr 13:45

 11. 20 Morgendienst (1e Paasdag) Ds. B. Bloemendal 21 apr 09:30