Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 19 mei, 10:00

Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk

Dienst van Schrift en Tafel
op de vijfde zondag van Pasen
19 mei 2019 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
Openingslied: Liedboek 655
Kyrie en Lofzang: gregoriaans
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 6,1-9
Antwoordpsalm: Liedboek 98d – refrein I
Epistellezing: Openbaring 19,1-9
Schriftlied: Liedboek 384 (allen: 1, 3, 5, 7, 9; cantorij: 2, 4, 6, 8)
Evangelielezing: Johannes 13,31-35
Acclamatie: Liedboek 339a
Preek
Schriftlied: Liedboek 753

De Maaltijd van de Heer
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 368f
- Gebedsstilte
- Slotgebed
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Tafellied: Liedboek 762 (cantorij: 1, 3, 5; allen: 2, 4, 6)
Nodiging
Tafelgebed met Liedboek 403a
Vredegroet
Wij delen brood en wijn
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 747: 1, 7, 8
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 18 min 5 sec
=>Download (72 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (24)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 07 jul 10:00

 3. 12 Zondagmorgendienst Mw ds M. Schepers-van der Poll - Enschede, gastpredikant 30 jun 10:00

 4. 13 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 23 jun 10:00

 5. 14 Olsman, Fred (Frederik Johannes - 1932-2019) Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 20 jun 11:00

 6. 15 Zondagmorgendienst Mw ds G.S. Bunjes-van der Lee - Borne (gastpredikant) 16 jun 10:00

 7. 16 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 09 jun 10:00

 8. 17 Zondagmorgendienst Ds J. Mol - Gaanderen (gastpredikant - em.) 02 jun 10:00

 9. 18 Zondagmorgendienst Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 26 mei 10:00

 10. 19 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 mei 10:00

 11. 20 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 12 mei 10:00