Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
  • I: Over de kerk
  • I: zondag 19 mei, 10:00

Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk

Dienst van Schrift en Tafel
op de vijfde zondag van Pasen
19 mei 2019 – 10.00 uur

De voorbereiding
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en drempelgebed
Openingslied: Liedboek 655
Kyrie en Lofzang: gregoriaans
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 6,1-9
Antwoordpsalm: Liedboek 98d – refrein I
Epistellezing: Openbaring 19,1-9
Schriftlied: Liedboek 384 (allen: 1, 3, 5, 7, 9; cantorij: 2, 4, 6, 8)
Evangelielezing: Johannes 13,31-35
Acclamatie: Liedboek 339a
Preek
Schriftlied: Liedboek 753

De Maaltijd van de Heer
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 368f
- Gebedsstilte
- Slotgebed
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Tafellied: Liedboek 762 (cantorij: 1, 3, 5; allen: 2, 4, 6)
Nodiging
Tafelgebed met Liedboek 403a
Vredegroet
Wij delen brood en wijn
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 747: 1, 7, 8
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 18 min 5 sec
=>Download (72 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

  1. Opnames (24)
  2. RSS
  1. Titel Spreker Datum/tijd

  2. 21 bruidspaar Brinks   11 mei 16:30

  3. 22 Zondagmorgendienst Mw dr M. de Vries-Smelt - Wierden (gastpredikant) 05 mei 10:00

  4. 23 Zondagmorgendienst Ds H. Schorren - Rotterdam (gastpredikant) 28 apr 10:00

  5. 24 Paasmorgen Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 21 apr 10:00