Geef feedback op de website

Kerkdienst. 19 mei 2019

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 19 mei, 10:00

Ds. K. Vos, Naarden

ORDE VAN DIENST

VOORBEREIDING
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht ps. 68: 7 en 9
Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER (allen gaan zitten)

Smeekgebed
Zingen: ps. 68: 11 en 12
Kyrie gebed
gloria lied : 654: 1, 5 en 6

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest/gebed van de zondag

Kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Genesis 28: 10 t/m 22
zingen: 815

Johannes 21: 1 t/m 14
zingen: 383

Schrift uitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Muzikaal intermezzo*)
Lied 655
Mededelingen door de diaken van dienst / Collecten
Dankgebed

Slotlied 659
Zegen
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 21 min 7 sec
=>Download (37 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (73)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 3. 2 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 4. 3 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 6. 5 private huwelijk   25 mei 12:30

 7. 6 private herdenkings-bijeenkomst diversen 19 mei 15:00

 8. 7 Kerkdienst. 19 mei 2019 Ds. K. Vos, Naarden 19 mei 10:00

 9. 8 Kerkdienst De heer Boers 12 mei 10:00

 10. 9 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht 05 mei 10:00

 11. 10 4 mei herdenking   04 mei 19:00