Geef feedback op de website

Kerkdienst MMV Noorderkoor

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 19 mei, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Voorganger : ds Jan-Willem Leurgans.
Ouderling van dienst : Jan Willem Kool
Lector : Jacques Steenhoven
Organist Kees Dorst
Koster : Joop Bos
Kinderkerk : Joyce vd.W en Glenn
1e Collecte : Eredienst
2e Collecte : Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte : Hospice IJsselthuis Nwk ad IJ.

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen

*Zingen: Lied 315: 1,2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Noorderkoor: Ongezien

Gebed om ontferming

*Glorialied: lied 305

Gebed om de komst van de Heilige Geest

Kinderkerklied , kinderen naar hun dienst tijdens het 3e couplet
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Noorderkoor: Die de aarde boetseerde

Bijbellezing: 1 Samuel 7
1 Er kwamen mensen uit Kirjat-Jearim om de ark op te halen. Ze brachten hem naar het huis van Abinadab, op de heuvel, en wijdden zijn zoon Elazar om zorg te dragen voor de ark van de HEER.
Samuël spreekt het volk toe
2 Er verstreek geruime tijd vanaf de dag dat de ark naar Kirjat-Jearim was overgebracht, wel twintig jaar. Steeds meer Israëlieten klaagden hun nood bij de HEER. 3 Ten slotte sprak Samuël het volk als volgt toe: ‘Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de HEER, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel uw hart naar de HEER. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen.’ 4 Dus deden de Israëlieten de Baäls en Astartes weg en dienden alleen nog de HEER. 5 Toen zei Samuël: ‘Laat iedereen naar Mispa komen, dan zal ik voor u tot de HEER bidden.’ 6 Het hele volk kwam in Mispa bij elkaar. Ze putten water dat ze voor de HEER uitgoten, en vastten de hele dag. Ze erkenden: ‘We hebben tegen de HEER gezondigd.’ Zo gaf Samuël in Mispa richtlijnen aan de Israëlieten.
7 Toen de Filistijnse stadsvorsten vernamen dat de Israëlieten in Mispa bijeen waren gekomen, trokken ze op naar Israël. De Israëlieten hoorden hiervan en werden bang. 8 Ze zeiden tegen Samuël: ‘Laat ons niet in de steek en roep voor ons de HEER, onze God, te hulp, opdat hij ons redt uit de greep van de Filistijnen.’ 9 Samuël nam een lammetje en droeg het in zijn geheel als brandoffer aan de HEER op. Hij riep de HEER om hulp voor Israël, en de HEER verhoorde hem. 10 Terwijl Samuël nog met het offer bezig was, kwamen de Filistijnen er al aan om Israël aan te vallen. Maar toen donderde de HEER met luide stem tegen de Filistijnen en zaaide zo veel verwarring dat ze tegen Israël wel het onderspit moesten delven. 11 De Israëlieten zetten vanuit Mispa de achtervolging in en dreven hen terug tot onder Bet-Kar. 12 Na afloop plaatste Samuël tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer. ‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hier toe heeft de HEER ons geholpen.’ 13 De Filistijnen moesten zich gewonnen geven en waagden het niet nog eens op het grondgebied van Israël te komen. Zo lang Samuël leefde, hield de HEER de Filistijnen in bedwang. 14 Het hele gebied van Ekron tot Gat werd door Israël op de Filistijnen heroverd, en ook met de Amorieten was er vrede.
15 Tot het einde van zijn leven bleef Samuël rechter over Israël. 16 Hij maakte jaarlijks een rondreis langs Betel, Gilgal en Mispa en gaf daar zijn richtlijnen aan het volk. 17 Dan keerde hij weer terug naar zijn woonplaats Rama, van waaruit hij Israël bestuurde en waar hij een altaar had gebouwd voor de HEER.

Noorderkoor: Zoekend naar licht

Verkondiging

*Zingen: Psalm 118: 5,6

Kinderen komen terug in de kerk

*Kinderlied: Je mag er zijn. https://www.youtube.com/watch?v=tswItfYt-kU

Gebeden

Noorderkoor: Requiem

Inzameling van gaven

*Zingen: Lied 103c: 1,3,5

Zegen

Orgelspel

Lengte 1 uur 35 min 24 sec
=>Download (16 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (85)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds.N.L. van Dorp, Den Haag 23 jun 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 16 jun 10:00

 4. 3 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 02 jun 10:00

 5. 4 Hemelvaartsdienst ds Jan-Willem Leurgans 30 mei 09:00

 6. 5 Jeugddienst. Het thema is: Taboes! mmv Ithiël ds Jan-Willem Leurgans 26 mei 10:00

 7. 6 Kerkdienst MMV Noorderkoor ds Jan-Willem Leurgans 19 mei 10:00

 8. 7 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 12 mei 10:00

 9. 8 Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal ds Jan-Willem Leurgans 05 mei 10:00

 10. 9 Twee jongens onder het luik   04 mei 20:45

 11. 10 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 28 apr 10:00