Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 26 mei, 10:00

Pastor Flantua, Loenen ad Vecht

Mededelingen ouderling van dienst
Openings-psalm: Lied 68 : 2 & 3

Bemoediging & groet
Zingen: Lied 68 : 7

Verootmoedigingsgebed
Wetslezing
Zingen: Lied 313: 1, 2 & 4

Gebed HG

Moment voor de kinderen
Kaarsen aansteken – zingen kaarsenlied

1ste schriftlezing: Exodus 19:1-11
Zingen: Lied 87 : 1, 2 & 3

2de Schriftlezing: Johannes 17:14-26
Zingen: Lied 823 : 2 & 4

Overdenking
Korte muzikale intermezzo

Zingen: “Zijn zegen levenslang” (wijze Gezang 324 OLB)

De mensen leven om te gaan en komen,
op zoek door dag en uur, naar houvast en naar duur,
naar dat wat blijft en leeft in onze diepste dromen:
bezield te zijn door U, die liefde zijt en vuur.

Wie leeft vol vuur en oog heeft voor wat zin kan geven,
wiens blik de ander ziet, de lach en het verdriet,
dat is de mens die weet heeft van de boom des levens:
zijn hart is afgestemd op Hem, het levenslied.

Want wie zijn huis en hart gevuld heeft met het leven,
met zin en lofgezang, met liefde van belang,
die ziet alom wat God ons mensen hier wil geven:
De gratie van ’t bestaan, Zijn zegen levenslang.

Mededelingen DVD / Collecte

Dankgebed en voorbede

Slotlied: “Levenslied”
(wijze: “Ode an die Freude” Beethoven)

Vreugde, vreugde, levensvreugde
dragen wij in onze hand,
als wij mensen in dit leven
kiezen voor het nieuwe land.
Als wij woorden mogen geven
en wij samen durven gaan,
leeft er liefde, leeft er leven,
leeft er licht in ons bestaan.

Vreugde, leven, kwetsbaar mens zijn
zo staan wij hier in het licht
van de eenheid van ons mensen:
lettergreep van Gods gedicht.
Van een leven dat steeds vasthoudt
en de ander niet vergeet,
van de mens die onder mensen
draagt en zich gedragen weet.

Zegen
Lied 416 : 2 & 4

Lengte 1 uur 12 min 51 sec
=>Download (33 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (84)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Dienst van schrift en tafel Ds. P.H. van Gilst uit Bussum 18 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst 11 augustus dhr. R.W. Willemsen, Amersfoort 11 aug 10:00

 4. 3 uitvaartdienst Mevr. Strik - Fiege Ds. van Leeuwen - Assink, Almere 07 aug 13:30

 5. 4 Kerkdienst 4 aug. 2019 Ds. W. Smit 04 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst: 28-07-2019 Dhr. R.F. (Rik) Willemsen, Amersfoort 28 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst De heer F. Flantua, Loenen ad Vecht 21 jul 10:00

 8. 7 private herdenkingsbijeenkomst   17 jul 14:00

 9. 8 Kerkdienst Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 14 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst De heer A. Mourik - Geluk 07 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. R. Abma 30 jun 10:00