Geef feedback op de website

Ochtenddienst |

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 26 mei, 09:30

Ds. H. Siegers

Zingen GKB Gez. 121:1,5,8 (God die is en was en komt)
Welkom
Stil gebed
Votum + groet
Zingen LB 314 (Here Jezus om uw woord)
Gebed om Gods zegen
Kindmoment
Kinderen naar de kinderclub
Lezen Titus 2:11 – 3:11
Zingen LB 313:1,2,4,5 (Een rijke schat aan wijsheid)
Verkondiging: Safe is het Woord
Zingen LB 971 (Zing een nieuw lied voor God..)
Kinderen weer binnenkomen
Kinderlied
Lezen Gods norm
Zingen GKB Ps. 1:1 (Welzalig wie niet volgt…)
Formulier bevestiging
Vóór de vragen zingen GKB Gez. 131:3,4,5,6 (Schenk door uw Geest…)
Na ja woord zingen GKB Gez. 10 (De HEER zegene u)
Vervolg formulier
Gebed en voorbeden
Opwekking 461 (Mijn jezus, mijn redder)
Collecte
Opwekking 733 (tienduizend redenen)
Zegen

Thema: Safe is het woord
Lengte 1 uur 42 min 51 sec
=>Download (140 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (109)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst | Br. Jaap Bosgra 23 jun 16:30

 3. 2 Ochtenddienst | Zr. Hinke Pietersma 23 jun 09:30

 4. 3 Middagdienst | Ds. G. Vos 16 jun 16:30

 5. 4 Ochtenddienst | Heilig Avondmaal Ds. G. Vos 16 jun 09:30

 6. 5 Middagdienst | Pinksteren | ds A. ten Napel 09 jun 16:30

 7. 6 Ochtenddienst | Pinksteren |   09 jun 09:30

 8. 7 Middagdienst | Wezenzondag Ds. P. Hogenbirk 02 jun 16:30

 9. 8 Ochtenddienst | Wezenzondag Ds. P. Hogenbirk 02 jun 09:30

 10. 9 Hemelvaarstdag | Ds. A. ten Napel 30 mei 09:30

 11. 10 Middagdienst | Ds. S. de Jong 26 mei 16:30