Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 26 mei, 10:00

Ds. C.M. Baas (Apeldoorn)

Orde van de dienst van zondag 26 mei 2019 Wilhelminakerk
Orgelspel
Lied voor aanvang kerkdienst: 23c
– mijn God, mijn herder zorgt voor mij
23c:1
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.
23c:2
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
23c:3
Al moet ik door het doodsravijn
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.
23c:4
Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.
23c:5
Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.
Aansteken kaarsen en openen Bijbel
Welkom door ouderling van dienst
Aanvangslied Ps 78: 1 en 7 (staande)
Mijn volk, ik ga geheimen openleggen+
78:1
Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wonderen en zijn grote kracht.
78:7
Zij hebben zich als kinderen misdragen,
zij hebben Gods geduld bestormd met vragen,
vragen om steeds andere zegeningen:
Hij die uit rotsen water deed ontspringen,
kan Hij in deze barre eenzaamheid
ook voedsel geven, tafels toebereid?
Bemoediging en groet
(Allen gaan zitten)
Waar gaat het vandaag over?
“ Mijn hart is onrustig, tot het rust vindt in U” (Augustinus)
Lied 314 als gebed om ontferming en openheid:
-Here Jezus, om uw Woord zijn wij hier bijeengekomen+
314:1
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
314:2
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
314:3
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Schriftlezing I Koningen 18: 20
39
Lied 837: 1 en 4 – Iedereen zoekt U
837:1
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
837:4
Koning, uw rijk is zo nabij -
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
Schriftlezing Matteus 14: 14-21
Lied 836 – O Heer die onze Vader zijt
836:1
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.
836:2
Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.
836:3
O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.
836:4
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.
836:5
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 695 – Heer, raak mij aan met uw adem
695:1
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
695:2
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
695:3
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
695:4
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
695:5
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
In Memoriam: Tjitske Bouwstra
Lied 642, vers 1, 6 en 7
642:1
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
642:6
Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet.
642:7
Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.
Voorbeden Stil gebed Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied Lied 416
– Ga met God Hij zal met je zijn
416:1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
416:2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
416:3
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
416:4
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wegzending en zegen: gevolgd door gezongen Amen

Lengte 1 uur 17 min 58 sec
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (36)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Startzondag 2019 Ds. A.J. Al-van Holst 15 sep 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. A.R. Roodenburg (Apeldoorn) 08 sep 10:00

 4. 3 Kerkdienst Drs. L.C. Bulens (Apeldoorn) 01 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. A.J. Al-van Holst 25 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst Mw. B.K. Nobel-Ridderikhoff (Terwolde) 18 aug 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. K. Bochanen (Deventer) 04 aug 10:00

 8. 7 Kerkdienst Ds. Istvan Thuroczy (Hongarije) 28 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 21 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn) 14 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 07 jul 10:00