Geef feedback op de website

Jeugddienst. Het thema is: Taboes! mmv Ithiël

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 26 mei, 10:00

ds Jan-Willem Leurgans

Liturgie jeugddienst De Stroom 26 mei 2019

Thema : TABOES

Voorganger : ds. Jan Willem Leurgans
Ouderling van dienst : Aja Terlouw
Orgel : Pim Vink
Muzikale medewerking : Ithiël
Koster Bert van Straten
1e collecte : Eredienst
2e collecte : Diaconie/ZWO
Deurcollecte : Stichting Inloophuis Gouda

Voor de dienst: Muziek door Ithiël

Welkom en mededelingen

Zingen: ELB 218: 1, 2 (orgel)

1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Bemoediging en groet

Zingen: ELB 218: 3 (orgel)

3 Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Intro

Gebed

Zingen: Saturn – Sleeping at last (Ithiël)

You taught me the courage of stars before you left
How light carries on endlessly, even after death
With shortness of breath, you explained the infinite
How rare and beautiful it is to even exist
I couldn’t help but ask
For you to say it all again
I tried to write it down
But I could never find a pen
I’d give anything to hear
You say it one more time
That the universe was made
Just to be seen by my eyes
I couldn’t help but ask
For you to say it all again
I tried to write it down
But I could never find a pen
I’d give anything to hear
You say it one more time
That the universe was made
Just to be seen by my eyes
With shortness of breath, I’ll explain the infinite
How rare and beautiful it truly is that we exist

Kinderkerklied (kinderen gaan naar hun dienst tijdens het 3e couplet)

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt, ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Schriftlezing 1: Johannes 20: 24-29
24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Intro: Carola

Preek

Zingen: Opwekking 595 – Licht van de wereld (Ithiël)

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen heer, bij U wil zijn elk moment.

Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn heer.
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.

Refrein 2x

En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.2x

Schriftlezing 2: Jesaja 49: 16a
16 Ik heb je in mijn handpalm gegrift,

Intro: Marianne

Preek

Zingen: Opwekking 807 – God van licht (Ithiël)

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont, waar U woont, waar U woont.
Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
(Refrein)

Bridge 4x:
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
(Refrein)
Waar U woont.

Schriftlezing 3: Romeinen 14: 13
13 Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren.

Intro: Glenn en Brian

Preek

Zingen: lied 969 (orgel)

1 In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord
één wordt de mensheid door zijn troost
de wereld door zijn woord.

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

3 Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Kinderen komen terug in de kerk
Gesprek met de kinderen

Gebeden, afsluitend met Gezongen Onze Vader (lied 1006, orgel)

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: Zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
In uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Inzamelen van gaven terwijl er wordt gezongen: White Owl – Josh Garrels

When the night comes, and you don’t know which way to go
Through the shadowlands, and forgotten paths, you will find a road
Like an owl you must fly by moonlight with an open eye,
And use your instinct as a guide, to navigate the ways that lays before you,
You were born to, take the greatest flight
Like a serpent and a dove, you will have wisdom born of love
To carry visions from above into the places no man dares to follow
Every hollow in the dark of night
Waiting for the light, Take the flame tonight
Child the time has come for you to go, You will never be alone
Every dream that you have been shown, Will be like living stone
Building you into a home, A shelter from the storm
Like a messenger of peace, the beauty waits be released
Upon the sacred path you keep, leading deeper into the unveiling
As your sailing, across the great divide
Like a wolf at midnight howls, you use your voice in darkest hours
To break the silence and the power, holding back the others from their glory
Every story will be written soon
The blood is on the moon
Morning will come soon
Child the time has come for you to go
You will never be alone
Every dream that you have been shown
Will be like living stone
Building you into a home, A shelter from the storm

Kinderlied: Je mag er zijn

Zingen: Opwekking 488 – Houd mij vast (Ithiël)

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Zegen

Muziek via beamer: Leef met volle teugen.

Lengte 2 uur 0 min 16 sec
=>Download (21 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (89)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 21 jul 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 14 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst viering van het Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 07 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Overstapdienst muzikale medewerking Ithië ds Jan-Willem Leurgans 30 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds.N.L. van Dorp, Den Haag 23 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 16 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 02 jun 10:00

 9. 8 Hemelvaartsdienst ds Jan-Willem Leurgans 30 mei 09:00

 10. 9 Jeugddienst. Het thema is: Taboes! mmv Ithiël ds Jan-Willem Leurgans 26 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst MMV Noorderkoor ds Jan-Willem Leurgans 19 mei 10:00