Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 26 mei, 15:00

ER KOMEN
Stiltemoment
Votum, groet, Amen
Zingen: nieuw LB 405:2,3,4
Gebed om de opening van onze harten

ER ZIJN
Woord
Lezen: Lucas 16:19-31
Zingen: OGK psalm 103:3,4
Lezen: Ezechiël 18:23, 1 Tim 2:3,4, 2 Petrus 3:9, Exodus 34:6-7
Zingen: OGK psalm 103:7,9
Luisteren naar Phil Collins Another Day in Paradise, met vertaling erbij
https://www.bing.com/videos/search?q=another+day+in+paradise&qs=PF&cvid=91d4eab2d358407d87630f8117d63a91&cc=NL&setlang=nl-NL&PC=TBTS&ru=%2fsearch%3fq%3danother%2bday%2bin%2bparadise%26form%3dEDGEAR%26qs%3dPF%26cvid%3d91d4eab2d358407d87630f8117d63a91%26cc%3dNL%26setlang%3dnl-NL%26PC%3dTBTS&view=detail&mmscn=vwrc&mid=3D9D7604089E1ABC3ED53D9D7604089E1ABC3ED5&FORM=WRVORC

Preek Waarom een hel?
Amenlied: psalm 72 NPB:7, zie onder voor tekst
Geloofsbelijdenis: op melodie van LvdK 135, zie bijlage

Bevestiging ambtsdragers
Lezen formulier, ja-woord en zegen, zie bijlage
Samen zingen: Opwekking 710 Maak mij tot een zegen
Afronden formulier t.a.v. aanspraak

WEER GAAN
Gebed
Collecten
Zingen: psalm 95 NPB:1-4
Zegen, Amen

Psalm 72 NPB vers 7

Laat iedereen de HEER bezingen,
de God van het verbond,
want Hij alleen doet grote dingen.
Laat nu uit ieders mond
zijn lof weerklinken door de tijden:
groot is zijn roem en eer!
Laat al wat leeft zijn naam belijden.
Ja, amen, loof de HEER.

Psalm 95 NPB vers 1-4

1. Kom, zing nu vrolijk voor de HEER.
Ons heil ligt vast in Hem. Vereer,
ontmoet Hem juichend in zijn woning.
Zo groot als God kan niemand zijn.
De vreemde goden zijn maar schijn.
God is de allerhoogste koning.

2. De zee is, met het vasteland,
hoe diep of hoog ook, in Gods hand.
Zij kunnen van zijn macht getuigen.
God heeft ons voor zichzelf gemaakt.
Hij heeft ons reddend aangeraakt.
Laat iedereen zich voor Hem buigen.

3. De HEER is onze God en wij
zijn als een kudde Hem nabij:
de schapen die Hij zelf wil weiden.
Luister vandaag nog naar zijn stem.
Weersta God niet, blijf dicht bij Hem.
Keer je niet af, maar laat je leiden.

4. Doe niet als ooit in de woestijn.
Je ouders deden God daar pijn.
Niets kon Hij met zijn volk beginnen.
Heilig vertoornd heeft Hij bepaald:
wie koppig van mijn wegen dwaalt
komt het beloofde land niet binnen.

Thema: Waarom een hel?
Lengte 1 uur 25 min 13 sec
=>Download (78 MB)
Deze opname wordt over 8 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (113)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 ds. R. de Graaf Rouveen   15 sep 16:30

 3. 2 prof. Dr. H. Schaeffer Kampen   15 sep 09:30

 4. 3 Afscheiddienst Wim van Veen   12 sep 13:00

 5. 4 ds. D. de Jong Den Ham   08 sep 16:30

 6. 5 Prof. Dr H. Scheaffer Kampen viering HA   08 sep 09:30

 7. 6 ds. D. de Jong den Ham   01 sep 16:30

 8. 7 drs. J.H.F. Scheaffer Kampen   01 sep 09:30

 9. 8 ds. J. Douma Zwolle   25 aug 16:30

 10. 9 ds. S. de Vries Zwolle   25 aug 09:30

 11. 10 ds. J. van Beveren Kampen   18 aug 19:00