Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: donderdag 30 mei, 09:30

ds. C. van de Beek

Hemelvaartsdag

Liturgie

Welkom en mededelingen
Zingen NL660 – antifoon – PG 47, 1. 3. – NL 660
staan – stil gebed – votum – groet
Zingen: NL 661 in beurtzang: 1A, 2M, 3V, 4M, 5V, 6A. “Ten hemel opgevaren is…”
Bidden
Zingen: OW 181 – Majesteit
Schriftlezing: Lukas 24: 44 – 52; Hbr. 9: 24 – 28; Hbr. 6: 13 – 20 NBV
Zingen: PG 110, 1. 2. 4. – “zo heeft de Here tot mijn Heer gesproken”
Verkondiging n.a.v. Hbr 6: 19 – 20
Zingen: GK17 214, 1. 3. 4. – “ik heb de vaste grond gevonden”
Danken en bidden
Collecte
Zingen: NL 663 – “al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen”
Zegen

Lengte 1 uur 4 min 32 sec
=>Download (30 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (109)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Galaten 3: 28 "In Christus is noch man noch vrouw..." ds. C. van de Beek 21 jul 16:30

 3. 2 Heidelbergse Catechismus Zondag 34 (vr. + a. 94 + 95) br. H.O. van Eeken 21 jul 09:30

 4. 3 Genesis 1: 26 - 2: 3 ds. H.S. van Hemmen 14 jul 16:30

 5. 4 Psalm 131 br. G.J. Bouwhuis 14 jul 09:30

 6. 5 2 Thessalonicenzen 3: 5-16 ds. H.S. van Hemmen 07 jul 16:30

 7. 6 Lukas 10: 23 – 37 ds. C. van de Beek 07 jul 09:30

 8. 7 Efeze 4: 12b, 13 ds. J.A. Boersema 30 jun 16:30

 9. 8 Genesis 12: 2b br. W. van der Wielen 30 jun 09:30

 10. 9 Johannes 14 ds. J.A. Boersema 23 jun 16:30

 11. 10 Efeziërs 6: 18 ds. W.J. Quist 23 jun 09:30