Geef feedback op de website

GK - Erken julle voorgangers, wat Jesus Christus verkondig

Noimagesmall a52aade4
Video 36b433bc
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 02 juni, 09:00

Ds. Gerrit Kruger

Erken julle voorgangers, wat Jesus Christus verkondig

Skriflesing: Heb 13:1-24
Teksvers: Heb 13:7,8,17,24

Onthou, gehoorsaam en groet julle voorgangers want hulle is diensknegte wat Jesus Christus verkondig.
Watter plek neem die voorgangers van die gemeente in jou lewe in? Hoe belangrik is die dominee, ouderling of diaken in jou lewe? ‘n Voorganger is iemand wat voor stap, nie volgens sy eie wil nie, maar soos wat sy Koning en Leier, Jesus Chris-tus hom beveel. ‘n Voorganger, of godsdienstige leier, word minder sodat Jesus Christus as Koning en ons Leier meer kan word. Hoe tree ons op en dink ons oor ons voorgangers?
Ons gaan na die volgende drie hoofpunte kyk:
 Onthou julle voorgangers. v7-9
 Gehoorsaam julle voorgangers. v17
 Groet julle voorgangers. v24

Lengte 1 uur 25 min 1 sec
=>Download (29 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (160)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 PvdB - Jesus Christus alleen skenk blywende vryspraak, vrede en geloofsekerheid Ds. Paul van den Berg 21 jul 18:00

 3. 2 JCP - Psalm 114 Prop. JC Potgieter 21 jul 11:00

 4. 3 JCP - God oordeel met geregtigheid om kwaad te stop en te straf, bid en gee plek vir God se toorn Prop. JC Potgieter 21 jul 09:00

 5. 4 GK - God se soewereiniteit geopenbaar in Dawid, Petrus en Judas. Ds. Gerrit Kruger 14 jul 18:00

 6. 5 MvH - Nurture your gift Rev. Maarten van Helden 14 jul 11:00

 7. 6 MvH - Goeie werke: Sodat… of … Omdat? Ds. Maarten van Helden 14 jul 09:00

 8. 7 PvdB - Net die Here alleen!!! Ds. Paul van den Berg 07 jul 18:00

 9. 8 English service   07 jul 11:00

 10. 9 PvdB - God bly getrou, al sou ons ontrou word Ds. Paul van den Berg 07 jul 09:00

 11. 10 MJ - 1 Samuel 13 Teologiese Student - Morkel Johl 30 jun 18:00