Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 02 juni, 10:00

ds Rob v.d. Plicht

Voorganger : ds Rob v.d. Plicht
Ouderling van dienst : Jannie Boevé
Lector : Ingrid Beerstecher
Organist :
Koster : Joop Bos
Kinderkerk : Carola en Joyce V
1e Collecte : Onderhoud Gebouwen
2e Collecte : Eredienst
Deurcollecte : NPV Zuidplas

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

*Aanvangslied: Psalm 27: 1, 4

Bemoediging en Groet

Gebed

*Zingen: LvdK Gez. 231: 3, 4
3. U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên
of om ontferming smeken.

4. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, englen, samen.
Juicht met een vreugd, die ’t al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

Inleiding op de zondag

Gebed om de Geest

*Kinderkerklied, kinderen naar kindernevendienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Schriftlezing: Johannes 14: 15-21
15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

*Zingen: Lied 663: 1, 2 op de melodie van LvdK Gezang 234

Schriftlezing: Openbaring 22: 7-14
7 ‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.
8 Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. 9 Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden.’ 10 Verder zei hij tegen me: ‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. 11 Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goed doet zal nog meer goed doen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.’
12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’
14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.

*Zingen: Lied 513

Overdenking

Meditatieve muziek

*Zingen: Lied 670: 1, 3, 6

Kinderen komen terug

*Kinderlied: ELB 459
Lees je bijbel,
bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

In memoriam dhr. Verboom

In memoriam mw. Tuijnder-Clay

*Zingen: Psalm 139: 1

Gebeden

Inzameling van de gaven

*Slotlied: Lied 425

Zegen

Lengte 1 uur 25 min 33 sec
=>Download (15 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (89)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 21 jul 10:00

 3. 2 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 14 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst viering van het Heilig Avondmaal ds Rob v.d. Plicht 07 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Overstapdienst muzikale medewerking Ithië ds Jan-Willem Leurgans 30 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds.N.L. van Dorp, Den Haag 23 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds Jan-Willem Leurgans 16 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst ds Rob v.d. Plicht 02 jun 10:00

 9. 8 Hemelvaartsdienst ds Jan-Willem Leurgans 30 mei 09:00

 10. 9 Jeugddienst. Het thema is: Taboes! mmv Ithiël ds Jan-Willem Leurgans 26 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst MMV Noorderkoor ds Jan-Willem Leurgans 19 mei 10:00