Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 02 juni, 10:00

Ds. D. Brienen

Voorzang 1: Joh de Heer 951:1,2 Zo lief had God de wereld, dat Hij zijn eigen Zoon gegeven
heeft voor zondaars, in ruil voor haat en hoon;
Mededelingen
Voorzang 2: Joh de Heer 951:3
Stil gebed
Votum en groet
Ps 134:1,2
Nieuw-testamentische vermaning aan de christelijke gemeente
Voor kinderen/jeugd: ‘luisteren’
Ps 95:3 NPB
Kort orgelspel/kinderen mogen naar de KND
Gebed om verlichting met de H.Geest
Schriftlezing: Jesaja 50:4-5 en Handelingen 1:13-14
Verkondiging: ‘Luisteren en bidden’.
Opwekking 214:1,2 Ik wandel in het licht met Jezus, het donk're dal ligt achter mij.
Inleidende lezing tweede gedeelte van het avondmaalsformulier met gebed (nog op de
kansel)
Schriftberijming 20:1
voorbereiding van de tafel door de diakenen
Predikant gaat aan tafel en daarna komen de gemeenteleden, uitgenodigd door de diakenen
1ste tafel
Afgesloten Schriftberijming 20: 2 (orgelspel zodat gemeenteleden terug kunnen naar hun
plaats en nieuwe gemeenteleden aan tafel kunnen gaan)
2de tafel
Afgesloten met Schriftberijming 20: 3 (
orgelspel …..)
3de tafel
Afgesloten met Schriftberijming 20: 4 (+orgelspel …..)
Gebeden
KinderNevenDienst
kinderlied: Heer, U kent mij als geen ander -Marcel en Lydia Zimmer -door de MuziekGroep
Collecte (kleine kinderen kunnen worden opgehaald bij de oppas)
Ps 146:1,4,5 NPB
Zegen

Lengte 1 uur 34 min 50 sec
=>Download (16 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (110)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Rustdag; Gods feestdag! Ds. D. Brienen 15 sep 16:30

 3. 2 de zegen van bemoediging en onderlinge betrokkenheid… Ds. D. Brienen 15 sep 10:00

 4. 3 De Here zal voor u strijden… Ds. D. Brienen 08 sep 14:45

 5. 4 Ellende, verlossing en dankbaarheid Ds. D. Brienen 08 sep 10:00

 6. 5 Niet in eigen kracht naar het onbekende Ds. D. Brienen 01 sep 14:45

 7. 6 De vrucht van de Geest Ds. D. Brienen 01 sep 10:00

 8. 7 God loven in gebrokenheid Ds. A. Wagenaar 25 aug 14:30

 9. 8 Een zekere toekomst voor Gods kerk Br. G.W. Vlot 25 aug 10:00

 10. 9 Christus’ helse angst en sterven is voor ons zowel een mysterie als onze enige houvast Ds. D. Brienen 18 aug 14:45

 11. 10 Eeuwig leven, kan dat? Ds. K. Jonkman 18 aug 10:00